Nyhetsartikkel

23 april 2018

Forbrukertilsynet: Strømkampen.no driver villedende markedsføring

Forbrukertilsynet mener at strømkampen.no bryter markedsføringsloven og krever stans av villedende markedsføring.

Av redaksjonen, Distriktsenergi

Forbrukertilsynet mener at Ishavskraft som står bak strømkampen.no er en vanlig kraftleverandør på lik linje med andre kraftleverandører, og ikke en uavhengig aktør slik de fremstiller seg som.

Det var Distriktsenergi som etter flere henvendelser valgte å bringe saken inn for Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet har gjort en vurdering av Strømkampen.no etter at Distriktsenergi klaget på markedsføringen der Strømkampen.no utgir seg for å være en nøytral aktør som skal hjelpe kunder å finne den billigste strømmen, men er i realiteten en kraftleverandør som ber om fullmakt fra forbrukerne til å sjekke konkurrentenes priser og avtaler.
Stanse ulovlig markedsføring

I et brev til Ishavskraft datert 17. april skriver Forbrukertilsynet at Strømkampen.no bryter markedsføringsloven og krever at selskapet endrer eller stanser markedsføringen innen tre uker.

Forbrukertilsynet skriver blant annet: «Markedsføringen kan lett gi forbrukere et inntrykk av at strømkampen.no er en uavhengig aktør som sjekker et bredt utvalg av strømavtaler fra ulike aktører og anbefaler forbrukeren en bedre avtale blant disse. Det fremgår imidlertid ikke hvilke strømavtaler og strømselskaper som sjekkes. Sjekkes f.eks. nåværende avtaler kun opp mot én enkelt aktør i markedet, er dette etter vår vurdering vesentlig informasjon som det må informeres tydelig om i markedsføringen. Den ufullstendige beskrivelsen av tjenestens hovedegenskaper vil sammen med det øvrige markedsføringsbudskapet være egnet til å villede forbrukerne, og mangelen på en fullstendig beskrivelse av tjenestens hovedegenskaper vil også kunne ha betydning for om forbrukerne velger å benytte seg av tjenesten eller ikke. Markedsføringen er derfor være egnet til å kunne påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. § 7 annet ledd.»

Forbrukertilsynet mener det kan stilles spørsmål ved om markedsføringen er egnet til å villede forbrukere med hensyn til markedsføringens motiver, ettersom det ikke fremkommer klart nok at Ishavskraft står bak tjenesten, samt at Ishavskraft er en kraftleverandør og ikke en uavhengig aktør i markedet.
Frist på tre uker

Forbrukertilsynet er også kritisk til at det for forbrukerne kan fremstå som om motivet bak markedsføringen av tjenesten er å hjelpe forbrukeren til å finne en bedre strømavtale blant flere ulike tilbydere. «Dersom motivet bak markedsføringen på strømkampen.no dels er å hente inn nye kunder til egne strømavtaler, vil markedsføringen lett kunne være villedende med hensyn til motivene for markedsføringen, og dette vil kunne ha betydning for om forbrukerne velger å benytte seg av tjenesten eller ikke», skriver Forbrukertilsynet.

-I Distriktsenergi ønsker vi tøff konkurranse blant strømleverandørene, men konkurransen skal være innenfor gjeldende lover og regler. Det er en selvfølge at kunden skal kunne stole på strømlevererandøren. Med strømkampen.no fikk vi flere tilbakemeldinger der dette ble bragt i tvil. Derfor lot vi Forbrukertilsynet se på saken, sier rådgiver Arvid Bekjorden i Distriktsenergi.

Forbrukertilsynet ber ishavskraft om å endre eller stanse markedsføringen så snart som praktisk mulig, og senest innen 3 uker. Ishavskraft har 3 uker på seg til å klage på avgjørelsen.

Kilde: Distriktsenergi.no

Kommentarer

kommentarer