Nyhetsartikkel

22 april 2018

Så mye (lite) har snittshusholdningen betalt for å subsidere vindkraft i Norge

Elsertifikatordningen har bidratt med 20,3 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige siden 2012.

Det satses på vindkraft i Norge, og frem til nå har det forutsatt subsidier for å få investeringene til å gå opp. Det betyr likevel ikke at det er snakk om en stor ekstraregning for strømkundene.

– Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 3,2 øre/kWh i 2017. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 640 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging 2,6 milliarder kroner i fjor, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE, i en kommentar på NVEs hjemmeside.

Til sammenligning utgjør elavgiften hele 16,58 øre/kWh, og den dro inn omtrent 10,5 milliarder kroner til statskassen i 2017.

Totalt har strømkundene i Norge og Sverige finansiert 20,3 TWh med ny fornybar kraftproduksjon siden 2012. Av dette utgjør ca to tredjedeler vindkraft. Det betyr at hver husholdning har subsiderte vindkraftutbyggingen med ca 425 kroner i løpet av fjoråret.

Satsingen fortsetter, og det bygges fortsatt ut mye kapasitet.

– Bare i 2017 alene ble det bygget om lag 2,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige, påpeker Skrivarhaug

Frem til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh. Etter det ligger det an til at vindkraftutbyggingen må klare seg uten subsidier.

Kommentarer

kommentarer