Nyhetsartikkel

20 april 2018

AF Gruppen bygger ett nytt kraftverk för Statkraft

AF Gruppen har undertecknat en avsiktsförklaring med Statkraft Energi om att genomföra anläggningsarbeten på byggetapp 2 av Storlia kraftverk i Eidfjord kommun i Norge.

Storlia kraftverk ska utnyttja 75 meters höjdskillnad mellan Bjoreio och Sysenvatnet. Kraftverket planeras med en installation på ca 8,5 MW och kommer att producera ca 35 GWh per år. Avtalet omfattar anläggningsarbeten i anslutning till åtkomst-, tillopps- och utloppstunnlar, kraftstationen i berget och betongarbeten för stationen. Kraftverket kommer att placeras inne i berget med en åtkomsttunnel från Storlia, på nedsidan av riksväg 7. Vattnet kommer att ledas från ett nytt intag i Bjoreio med en ny tilloppstunnel in till kraftverket. Från kraftverket leder en utloppstunnel till den befintliga transmissionstunneln mellan Bjoreio och Sysenvatnet.

Avtalet har ett värde på cirka 100 MNOK exklusive moms.

– AF Gruppen satsar på vattenkraftsutbyggnad och har deltagit i många av de viktigaste vattenkraftsprojekten i Norge. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Statkraft Energi om Storlia kraftverk. Tillsammans med kunden kommer vi att använda vår kompetens och erfarenhet till att hitta lösningar som värnar om både säkerhet och miljö på ett bra sätt, säger Morten Grongstad, koncernchef för AF Gruppen.

Kommentarer

kommentarer