Nyhetsartikkel

10 april 2018

ABB åpner digitaliseringssenter for verdiskaping sammen med kundene

Det nye senteret ved ABBs hovedkontor på Billingstad utenfor Oslo er utstyrt med det siste innen automatisering, elektroteknikk, kraftteknologi og digitalisering samt skreddersydde fasiliteter, verktøy og metoder for kreativ samhandling med kunder.

Kundeopplevelsessenteret er et verdiskapende tilbud til aktører innen energiforsyning, vann og avløp, industri, inkludert olje og gass, samt transport og infrastruktur.

– Vi er stolte over å åpne et senter hvor vi i tett samarbeid med kunder kan skape verdier for dem. Kundene kommer med konkrete problemstillinger eller utfordringer som vi i fellesskap løser, sier Steffen Waal, administrerende direktør hos ABB i Norge. – Det er tydeligvis et initiativ kundene setter pris på, for de siste ukene før dagens offisielle åpning har vi hatt nærmere 30 samlinger med kunder som har presentert konkrete problemstillinger.

Han forteller at kundens og ABBs eksperter følger moderne metodologier for å komme fram til forbedringer som skaper verdier.

– Resultatet av forbedringsprosessen kan være nye løsninger, tjenester, endringer i arbeidsprosesser eller en kombinasjon av dette. Vi har et ekstra øye for nye muligheter som utvidet digitalisering byr på, for eksempel bruk av stordata i dataskyen, analyse av disse og beslutningsstøtte, forklarer Waal.

Integrert demosenter

Han forteller at ABB har mer enn fire tiårs erfaring med digitalisering. Nå står selskapet klar for å bidra til at kundene kan hente enda større verdier ut av eksisterende sensorer, systemer og løsninger.

– Digitalisering er gammelt nytt hos oss. Men å bygge videre på informasjonen som genereres i installert utstyr hos våre kunder kan skape ekstra store verdier når den settes i system og analyseres med moderne verktøy av relevante eksperter, sier Steffen Waal.

Senteret er også et levende laboratorium med blant annet trådløse smartsensorer for motorer, toarms samhandlingsroboter, styringssystemer for industri og bygg, kontrollromsløsninger, integrasjon av fornybar energi og smarte nettstasjoner. Utstyret inngår i ABB Ability, selskapets forente digitale løsninger og tjenester på tvers av ulike bransjer, som strekker seg fra enkeltkomponenter helt til dataskyen, med komponenter, systemer, tjenester og en it-plattform som gjør at kundene kan øke produktiviteten og redusere kostnader. Det er hittil lansert over 210 løsninger for ABB Ability.

Samhandlingssentre halverer vedlikehold

ABB har også åpnet flere samhandlingssentre nylig. De er tett integrert via sikker kommunikasjonsteknologi til kundenes anlegg. Disse sentrene leverer digitale tjenester og løsninger for optimal drift og vedlikehold. Erfaringer viser at slik samhandling kan bidra til halvering av vedlikeholdskostnadene, øke oppetiden på anlegg typisk fem prosent og utvide levetiden på utstyret med rundt 20 prosent. Det nye senteret på Bryn i Oslo støtter olje, gass og kjemiindustrien, et nytt senter i Västerås i Sverige håndterer prosessindustrien, mens det nye senteret i Genova i Italia kobles hovedsakelig til anlegg innen kraft og vann og avløp.

På Billingstad utenfor Oslo har et slikt samhandlingssenter allerede vært i drift et par år. Det dekker blant annet maritim virksomhet og overvåker rundt 700 skip globalt i sanntid.

Kommentarer

kommentarer