Nyhetsartikkel

22 mars 2018

Støres harde linje i Acer-saken vekker uro i Ap

Ap-leder Jonas Gahr Støre er på kollisjonskurs med LO, halve stortingsgruppa, en lang rekke fylkeslag og ordførere i Acer-striden. Det vekker bekymring internt.

– Det har ikke stått på advarsler, men han har valgt å kjøre på, sier en sentral kilde i partiet til NTB.

Da Aps stortingsgruppe i skyggen av Listhaugs avgang tirsdag morgen skulle ta endelig stilling til spørsmålet, ble det klart for alle og enhver hvor splittet partiet er.

Kravet om utsettelse ble avvist, men med svært knapp margin. Stemmetallet var 26–22 eller 25-21, alt etter hvem du spør. En av dem som stemte imot var tidligere nestleder Trond Giske.

– Etter mitt syn er energipolitikken et område hvor vi har viktige nasjonale interesser å ivareta, og hvor en energiunion i EU kan passe dårlig for oss. Derfor stemte jeg mot å gå inn i dette, og at vi avventer og ser hvordan energiunionen blir, skriver han i en tekstmelding til Trønder-Avisa.

Saken er avgjort
Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-veteran Martin Kolberg har i likhet med LO, flere fylkeslag og mer enn 100 ordførere gått inn for å utsette saken.

– Det er en kjent sak at jeg har ment at vi skulle vente, men jeg respekterer gruppas beslutning fullt ut og har ingen kommentarer utover dette, sier han.

Både Kolberg og Giske understreker at saken nå er endelig avgjort etter tirsdagens møte i Aps stortingsgruppe. Rødt, SV og Sp håpet i det lengste at Ap ville snu når saken kom til behandling i Stortinget torsdag, men det var det altså ingen sjanse for.

-Jeg anser saken som ferdigbehandlet i partiet, sier Giske til NTB.

Bekymring
I Ap er det mange som nå mener Støre spiller ballen rett i beina på SV og ikke minst Senterpartiet, som allerede har knabbet en mengde tidligere av Aps tidligere distriktsvelgere. En av dem er Berit Tønnesen i Møre og Romsdal Ap, som også sitter i partiets landsstyre.

– Det gjøres ting sentralt i partiet som ikke stemmer med det fylkene ønsker. Vi har fremmet et forslag om utsettelse, og burde ha grepet den sjansen, nettopp for å unngå å komme på tvers av egen organisasjon og på tvers av det en samlet arbeiderbevegelse roper høyt etter, sier hun til Nationen.

At Ap-lederen inntar en annen holdning enn LOs to største forbund og trosser et vedtak fra det mektige LO-sekretariatet er uvanlig. At det i tillegg skjer i en sak som er knyttet til kraft- og energipolitikk samt Norges forhold til EU er intet mindre enn oppsiktsvekkende, mener flere kilder. De trekker også fram at Støres autoritet som partileder fra før nettopp er svekket i de samme miljøene som han nå opponerer mot, altså i fagbevegelsen og i distriktene.

Åtte krav
Ap-leder Jonas Gahr Støre var onsdag på reise til Mo i Rana og ikke tilgjengelig for NTB. Men da han ble konfrontert med den interne motstanden mot Acer i forrige viste han til de åtte «ufravikelige» kravene som partiets landsstyre satte som betingelse for sitt ja til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

– Vi skal ha kontroll over våre ressurser, over kraftkablene og hvordan vi kan utvikle norsk grønn industri, sa Støre.

Men i Stortingets spørretime onsdag ble det flere ganger reist spørsmål ved om ikke Aps avtale med regjeringspartiene og MDG bryter med disse kravene. Særlig er usikkerheten stor knyttet til den planlagte kabelen North Connect mellom Norge og Skottland.

– Det Ap nå har gjort, er å sette et godkjentstempel på North Connect, konstaterte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum overfor NTB tidligere onsdag.

Fra Aps side kommer det imidlertid forsikringer om at kabelen ikke vil bli bygd før erfaringene med de to tidligere overføringskablene er gjennomgått, at den skal være samfunnsøkonomisk lønnsom og at den dessuten skal driftes og eies av Statnett – om den noensinne blir bygd.

Kommentarer

kommentarer