Han støttet også SVs argument om at det vil være lurt å avvente hva Island kommer til å stemme i samme sak.

Forslaget om utsettelse fikk imidlertid ikke gehør hos Arbeiderpartiet eller Miljøpartiet De Grønne. De mente i likhet med regjeringspartiene at Acer-saken var grundig nok diskutert.

– Vi er klare til å ta en beslutning. Jeg tror Norge skal ta sin beslutning, og ikke avvente andre lands beslutninger, sa Espen Barth Eide (Ap).

Forslaget om utsettelse ble forkastet med 78 mot 24 stemmer.

Kabelkrøll
Det er ventet at Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne kommer til å stemme for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke i Stortinget i dag.

Ifølge Miljøpartiet De Grønne stemmer de ja fordi de mener Acer fremmer samarbeidet for klima og solidaritet i Europa.

Regjeringen er avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet for å få vedtatt Acer-samarbeidet, men i går kom Erna Solberg (H) med en uttalelse som fikk flere til å stille spørsmål om hva enigheten med Ap faktisk betyr.

Forvirringen dreier seg om den planlagte 650 kilometer lange strømkabalen North Connect, som skal trekkes fra Norge, langs bunnen av Nordsjøen, til Skottland.

Arbeidet med to andre kabler er allerede i gang. Men en forutsetning for Aps støtte i Acer-saken er at en tredje kabel settes på vent til disse to prosjektene er evaluert.

Aps landsstyre vedtok at man skal «innhente erfaringer med de to kablene som nå bygges av Statnett, før nye utenlandsforbindelser kan vurderes». Men i avtalen med regjeringen heter det bare at det skal «gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres.»

Da statsminister Erna Solberg (H) svarte på spørsmål i saken i Stortingets spørretime i går, oppfattet imidlertid flere at hun ga grønt lys for North Connect og andre kabler.

Hun presiserte seinere i en facebookpost at:
– Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak om tredje energimarkedspakke i tråd med regelverket og de føringene vi er blitt enige med Arbeiderpartiet og MDG om, inkludert behandlingen av søknaden for North Connect, understreker hun.

Ap mener avtalen sikrer norsk kabelkontroll
Acer har skapt strid internt i Arbeiderpartiet. Både AUF, fagbevegelsen og en rekke fylkespartier er imot at Norge skal si ja til EUs energipakke.

Grunnen til at mange er skeptiske til Acer er frykten for at blant annet kraftprisene skal stige, at arbeidsplasser vil stå i fare og at Norge skal miste råderetten over egne energiressurser.

Fra talerstolen i Stortinget torsdag understreket Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide at det vil ta lang tid å innhente erfaring fra de allerede to vedtatte kablene, og at det betyr at det er veldig lenge til en tredje kabel eventuelt kan bygges.

– Beslutningen om å bygge kabler er krystallklar: Den skal bestemmes av Norge. Det er et viktig prinsipp at kablene skal driftes av Statnett. Deres monopol skal gjelde uavkortet for alle kabler ut av Norge, sa Eide.