Nyhetsartikkel

22 mars 2018

Ap støtter ACER og ny kraftkabel – Senterpartiet fortviler

Arbeiderpartiet sikret tirsdag flertall for norsk tilslutning til EUs tredje energipakke og energibyrået ACER og å bygge enda en utenlandskabel til Skottland.

Så er det klart:

I ly av Listhaug-bråket avga Stortingets energi- og miljøkomité tirsdag formiddag sin innstilling i det omstridte spørsmålet om å avgi mer norsk suverenitet – denne gangen på energimarkedsområdet, skriver ABC Nyheter.

Trass i omfattende protester fra LO, store fagforbund, 118 Ap-ordførere og fire fylkesordførere, sikret Ap flertall for regjeringens forslå om å vedta EUs energilovverk i den såkalte tredje energmarkedspakka.

Partiet sluttet seg også til det Sunndals-ordfører Ståle Refstie fryktet mer enn noe annet da han møtte Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Hydros aluminiumsverk i går:

Kombinasjonen av både ACER og større kapasitet til å eksportere krafta ut av landet.

Arbeiderpartiet sikret også flertall for å vedta suverenitetsavståelsen med alminnelig flertall, ikke Grunnlovens §115, som krever tre fjerdedels flertall.

Avgir suverenitet igjen
Innstillingen bekrefter  at flertallet støtter byggingen av den nye utenlandskabelen North Connect til Storbritannia, som andre enn Statnett står bak.

Men Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for sitt krav om at nye utenlandskabler i framtida skal eies av Statnett.

Regjeringspartiene, Ap og MDG varslet at de vil legge fram en avtale i tillegg til innstillingen. Her kan det tenkes at spørsmålet om tilbakekjøp av North Connect kommer opp.

Ap, regjeringspartiene og MDG skapte også flertall for å gi myndigheten RME som skal gjennomføre EUs bestemmelser i Norge mindre makt enn regjeringen opprinnelig gikk inn for. Olje- og energidepartementet skal fortsatt få lage forskrifter på området.

På Island, som også deltar i EØS-avtalen og kan legge ned veto, er bekymringen for suverenitet også i denne saken større.

– Begrenser langvarig, klok forvaltning
Senterpartiets Ole André Myhrvold rister på hodet over Arbeiderpartiets veivalg i denne saken.

– Sp hevder at dette er en så stor suverenitetsavståelse at vi må behandle den etter §115 og at Stortinget ber om en uavhengig utredning før avgjørelse, sier han.

Sammen med SV gikk Sp dermed inn for det.

«Disse medlemmer er bekymret for at en tilknytning til ACER og EUs energimarkedspakke vil begrense og innskrenke Norges handlingsrom i det som har vært en langvarig, klok forvaltning av norske vann- og energiressurser.», bemerker de i innstillingen.

– Det får vi ikke flertall for. Det bekymrer oss. Vi stiller spørsmålet om hva som haster så voldsomt for Ap i denne saken. Vi hadde forventete at Ap ville støttet forslaget vårt om å gjøre som LO vil, å utsette saken til det er klart hva EUs kommende lovverk på området, er klarlagt, sier Myhrvold.

– Men når det kommer til EU, ser linja ut til å ligge fast: Å tilpasse seg raskt og tettest mulig, legger han til.

Også MDG går inn for regjeringens forslag, og avviser å bruke Grunnlovens §115 for å vedta denne suverenitetsavståelsen.

Kommentarer

kommentarer