Nyhetsartikkel

20 mars 2018

Alle omsetningskonsesjoner blir forlenget til 31. desember 2020

NVE vil forlenge inneværende periode for omsetningskonsesjoner med to år.

Konsesjonene vil dermed løpe ut 2020 i stedet for ut 2018. NVE vil sende ut nye konsesjonspapirer til alle konsesjonærer i løpet av 2018. Det er ikke nødvendig å søke om forlengelse, opplyser NVE.

Vi vi gjøre ordningen lettere å forstå
Alle selskaper som omsetter eller leverer elektrisk energi må søke NVE om omsetningskonsesjon. Dette er en tillatelse til å omsette elektrisk energi i det norske markedet. Omsetningskonsesjonen blir tildelt for en gitt periode, og må vanligvis søkes om på nytt før perioden går ut.

Før utgangen av perioden ønsker vi å foreta en gjennomgang av ordningen med mål om å gjøre den enklere å forstå for konsesjonærene og om å effektivisere forvaltningen av den.

Husk rapporteringsplikten
Vi minner også om rapporteringsplikten i omsetningskonsesjonen og oppfordrer selskap til å sende inn skjema for å rapportere endringer i driften av den omsetningskonsesjonspliktige virksomheten via Altinn.

Informasjon og lenke til skjema finner dere her.

Kommentarer

kommentarer