Nyhetsartikkel

07 mars 2018

Må effektivisere norsk vannkraft

«Taktskifte – en ny virkelighet nå» er temaet for årets PTK-konferanse som startet på mandag. I bransjen er det bred enighet om at driftskostnadene for vannkraft må ned i konkurransen med nye fornybare energikilder.

Av Informasjonsavdelingen, Energi Norge

Vannkraftbransjen er inne i en tid med ny konkurranse og kostnadsutfordringer. Vind og sol utfordrer markedet med stadig lave driftskostnader.

Direktør for fornybar energi Sigrid Hjørnegård i Energi Norge utfordret deltakerne i årets PTK-debatt med spørsmålet: Hvordan skal bransjen styrke sin konkurransekraft?

Her er dommen fra fire ledere i bransjen

PTK-debatten

Svein Ove Slinde og Jane Berit Solvi.

Svein Ove Slinde Regionsdirektør Midt-Norge i Statkraft

– Driftskostnadene øker og prisen går ned, dette problemet så vi at dukket opp for flere år siden. Da satte vi i Statkraft i gang et forbedringsprogram som nå gjør at vi i høyere grad har fokus på kontinuerlig forbedring i våre kjerneprosesser. Min erfaring er at endringstakten er moderat, så vi brukte mye tid på en kriseforståelse. Vi har hentet standarder fra industrien og tatt i bruk nye verktøy for å kunne dra oss selv i riktig retning fremover. Blant annet har vi tatt en del kompetanse fra vind inn i vannkraftproduksjonen. Denne kompetansen kommer gjerne utenfra med et annet blikk og det er en yngre generasjon med stor endringsvilje.

Jane Berit Solvi Leder prosjekt og teknologiseksjonen i Skagerak Kraft

– Hos oss tenker vi kontinuerlig på forbedring. Det handler for oss om å få alle i virksomheten med på å se forbedringspotensialet i det vi gjør. Hver avdeling har mål om hva de skal få til og det er fokus hele tiden på å nå disse målene. Samtidig blir digitalisering viktig – ny teknologi kommer til å endre hvordan vi jobber. I programmet SmartKraft fokuserer vi særlig på modellering for å kunne optimalisere produksjon og vedlikehold. Vi tror at vi i fremtiden kommer til å analysere mer enn vi skrur.

PTK-debatten

Tormod Eggan og Torkil Nersund.

Tormod Eggan Konserndirektør FO Produksjon i TrønderEnergi Kraft

– Det er ingen tvil om at vannkraftens konkurransekraft svekkes. Men, vi er ganske bortskjemte med vårt utrolig gode utgangspunkt. Vi vil fortsatt kunne være konkurransedyktige, uten tvil. De siste årene har vi i TrønderEnergi blant annet drevet omfattende endrings- og moderniseringsarbeid. Med fokus på kultur, kontinuerlig forbedring og ikke minst det å ansvarliggjøre alle ansatte.

Torkil Nersund Produksjonssjef i Helgeland Kraft

– Konkurransen fremover vil i stor grad dreie seg om drift, med lavest mulig kostnad. Vi i Helgeland Kraft har bygget ut mye den siste tiden, og på den måten også bygget opp en veldig spennende kompetanse. Jeg håper vi kan bruke denne kompetansen på opprustning og utvikling i tiden fremover, det blir viktig.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer