Departementet mottok svaret fra Lovavdelingen tirsdag 27. februar. Svaret ble oversendt Stortinget samme dag.

Les brevet fra OED til Justisdepartementets lovavdeling.

Les svaret fra Justisdepartementets lovavdeling.

Les oversendelsesbrevet til Stortinget.