Nyhetsartikkel

01 mars 2018

Nettfusjon i Trøndelag

NTE og Trønderenergi lager felles nettselskap.

Styrene i NTE Holding AS og Trønderenergi AS er enige om hovedprinsippene for etablering av et felles nettkonsern bestående av virksomhetene i NTE Nett og TrønderEnergi Nett, skriver selskapene i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen som ble sendt ut onsdag morgen vil et felles nettkonsern fra starten av ha en samlet nettkapital på omtrent 4,7 milliarder kroner og mer enn 230 000 kunder. Selskapet vil være Norges 3 største nettselskap basert på nettkapital.

Målsetningen med fusjonen er ifølge selskapene å etablere et av Norges største nettselskap. Leveringssikkerhet og konkurransedyktighet fremholdes som viktige elementer.

– Den teknologiske utviklingen og endringer i energimarkedene øker kompleksiteten for nettselskapene i Norge. Et midt-norsk nettkonsern vil være godt posisjonert til å sikre nødvendig kompetanse og utviklingsevne på en kostnadseffektiv måte, skriver selskapene i pressemeldingen.

Et felles nettkonsern vil fra starten av ha mer enn 230 000 kunder, og rundt 450 medarbeidere. Den samlede nettkapitalen vil være 4,7 milliarder kroner. Basert på nettkapitalen, vil selskapet bli Norges tredje største nettselskap.

Stjørdal bli sentrum
– En naturlig utviklingsoppgave for det nye konsernet vil være å søke samarbeid og partnerskap både sørover mot Dovre og nordover mot Saltfjellet. Fremtidens krav til kompetanse, effektivitet og avkastning peker mot flere sammenslåinger i nettbransjen i årene som kommer, heter det i pressemeldingen.

Partene er enige om at administrasjonssenteret for det nye nettkonsernet skal være på Stjørdal, mens driftsmiljøene skal konsentreres i Steinkjer og Trondheim.

Andre halvår
Nettkonsernet vil operere med ulike nettleier i de to konsesjonsområdene nord og sør i Trøndelag. Kostnadsreduksjoner og synergier som følger av en større og mer effektiv nettvirksomhet vil ifølge pressemeldingen komme samtlige nettkunder til gode.

KLP har vært eier i Trønderenergi Nett siden 2011 og ønsker å videreføre sitt eierskap inn i det nye konsernet. Dette betyr et tredelt eierskap der det nye nettkonsernet blir uavhengig av en dominerende majoritetseier.

Ifølge pressemeldingen skal NTE Holding og Trønderenergi Nett legge fram endelig beslutningsgrunnlag for sine respektive styrende organer innen 1. juni 2018, med mål om at integreringen av selskapene kan starte i andre halvår 2018.

 

Kommentarer

kommentarer