Nyhetsartikkel

20 februar 2018

Gunstig strømavtale

Statsbyggs kunder sparte til sammen 20 millioner kroner på strøm i 2017, opplyser Statsbygg.

Statsbygg har, etter ønske fra flere leietakere, forhandlet frem avtale om innkjøp av elektrisk kraft. Nåværende fellesavtale er med Kinect Energy Group som rådgiver og Ishavskraft AS som kraftleverandør.

Gratis tjeneste
Strømavtalen har i 2017 gitt en besparelse på 5,89 øre/kWh eks. mva. i forhold til spotmarkedet, som regnes som det mest gunstige alternativet når det kommer til pris. Totalt har Statsbygg spart staten for nær 20 millioner kroner i fjor.

Statsbygg tar ikke noe påslag ved å forvalte avtalen, som blant annet innebærer å gjennomføre anbudskonkurranser, ha møter med leverandører, være oppdatert på kraftmarkedet og å melde anlegg inn og ut av avtalen.

Stadig flere slutter seg til avtalen
Stadig flere av våre leietakere har etter eget ønske knyttet seg til avtalen for kjøp av strøm. Per i dag gjelder avtalen et årlig forbruk på om lag 270 GWh som utgjør 75 % av elforbruket hos leietakerne. Avtalen har en årlig verdi på 100 millioner kroner.

All kraft som kjøpes inn gjennom avtalen er med opprinnelsesgaranti, altså dokumentert 100 % fornybar energi.

Kommentarer

kommentarer