Nyhetsartikkel

15 februar 2018

NVE har fastsatt inntektsrammene for 2017

15. februar 2018 har vi vedtatt inntektsrammer for 2017. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er på 16,7 milliarder kroner.

Vi har basert vedtaket på følgende forutsetninger:

– Referanserente: 6,12 %

– KPI2017/2015: 105,5/100 = 5,5 %

– KPI-lønn2017/2015: 105,8/100 = 5,8 %

– Referansepris på kraft: 286,9 (NO1); 284,8 (NO2); 284,7 (NO3); 290,3 (NO4); 257,1 (NO5).

Vi bruker samme beregningsmetode som ved varsel om inntektsrammer for 2017, som ble sendt i desember 2016. Økonomiske og tekniske data er endret for enkelte selskaper som følge av regnskapskontroll, tilsyn, og andre tilbakemeldinger.

Den vedtatte inntektsrammen er 126 millioner kroner høyere enn varselet. Dette skyldes at inflasjonen og kraftprisen ble noe høyere en først antatt.

Ytterligere informasjon om vedtak om inntektsrammer for 2017
Vi har publisert all relevant informasjon i høyremenyen på denne siden.

Gjennom knappen «IRiR» i høyremenyen kan dere laste ned en zippet fil som inneholder kode og resultater fra beregningen som er gjort i programmeringsspråket R knyttet til varsel 2017. Mer informasjon om beregning av inntektsrammer i R finner dere her. 

Frist for å klage på vedtaket
Vi gjør oppmerksom på at klagefristen er tre uker etter at selskapet mottok underretning om vedtak om inntektsramme.

Kommentarer

kommentarer