Nyhetsartikkel

06 februar 2018

Smarte nettselskaper bør hjelpe smarte byer

Verdens befolkning øker, stadig flere flytter til storbyer og metropoler, og byene står for en stadig økende andel av det samlede energiforbruket.

Dette er noen av faktorene som driver byer til å tenke smart ved hjelp av ny teknologi. Digitalt drevne, smarte nettselskaper er unikt posisjonert for å bistå i utviklingen av disse smarte byene – samtidig som de identifiserer nye inntektsstrømmer for seg selv, skriver Energiteknikk.no.

Innen 2050 vil nærmere 66 prosent av verdens befolkning bo i urbane områder. Følgelig blir byene større, pendletidene lengre og miljøpåvirkningene verre. For å bekjempe disse og andre utfordringer må byene forandre seg. De må bli smartere.

Smarte nettselskaper, smarte byer
En smart by er et urbant område som utnytter sensorer og andre metoder for å samle inn data og mer effektivt styre infrastruktur og ressurser. Smarte byer samler inn data fra alt fra gatebelysning og bygningssensorer til interaksjoner mellom beboere og kommunale tjenester for å skape en bærekraftig by, forbedre livskvaliteten til innbyggerne, redusere kostnader og øke effektiviteten.

Her i Norge har blant andre Oslo, Stavanger, Hvaler og tatt på seg ledertrøyen i den norske smartby-utviklingen. Norge er ledende i Norden på smartby-satsingen og en ledestjerne i den europeiske utviklingen av smarte byer.

Smarte nettselskaper er unikt posisjonert for å støtte fremveksten av slike byer. Konsulentselskapet Accenture peker på at nettselskaper allerede har en lang historie med å samarbeide med kommuner for å forbedre livskvaliteten til innbyggerne sine, og har muligheten til å tilby kommunikasjonsinfrastruktur og en mengde data om blant annet energiforbruk og elbillading. Den massive utrullingen av smart grid-teknologi, for eksempel, er et essensielt førstesteg i utviklingen av smarte byer. Et smart strømnett tillater nemlig integrering av fornybar energi for forbedret bærekraft, integrasjon av elbiler og tilgang til ny og relevant data fra sensorteknologi.

Nettselskapenes rolle i smart city-initiativet
Smarte byer er avhengig av å samle inn og prosessere store mengder data. Med disse dataene kan kommuneledere ta bedre beslutninger om hvor man bør investere, bygge ut og tilby kritiske tjenester for innbyggerne. Det er her nettselskapene kommer inn.

Enkelte nettselskaper tilbyr allerede fjernstyring og energistyring av bygninger. Konsulentselskapet McKinsey foreslår at disse nettselskapene bruker informasjonen fra AMS-infrastrukturen for å realisere øvrige applikasjoner i det fremvoksende smart city-markedet. Ett eksempel kan være å inngå et samarbeid med byer og utbyggere for å implementere sensorteknologi og dataanalyse i «selvlærende» bygninger, som en del av en integrert kommunal energi- og miljøplanlegging.

Det er liten tvil om at den store utrullingen av AMS-infrastruktur vil bli en helt sentral byggekloss i smart city-satsningen.

Hvaler kommune – den første norske kommunen som oppnådde full dekning av smarte strømmålere – er et lysende eksempel på det. For eksempel har Fredrikstad Energis nettselskap Norgesnett innført effekttariffer ved hjelp av AMS-infrastrukturen, som skal stimulere til et jevnere strømforbruk hos sluttkunden for å redusere belastningen i strømnettet. Og ikke minst tilbyr Fredrikstad Energi strømtjenesten «Smart strømkontroll» som gir innbyggerne i kommunen muligheten til å visualisere strømforbruket sitt og sammenligne det med nabolaget. Samtidig har vi i eSmart Systems samarbeidet med Norgesnett for å implementere en systemplattform som samler inn data fra AMS-infrastrukturen, interne fagsystemer og eksterne datakilder for sanntidsanalyser av tilstanden i strømnettet. Disse tiltakene, og dataene nettselskapet genererer, vil utvilsomt komme kommunen som helhet til gode.

Smart city-fordeler for nettselskaper
Deloitte anslår at markedet for smarte byer vil oppleve en betydelig økning i løpet av de neste fem årene – med alt fra 400 milliarder til over 1,5 billioner dollar innen 2020. I dette ligger det en rekke muligheter for å utvikle infrastruktur, integrere ny teknologi og tilby nye energitjenester.

Ved å ta en aktiv rolle i smart city-økosystemet, skape en smart city-visjon og identifisere smarte infrastrukturoppgraderinger, kan nettselskaper posisjonere seg selv som en uunnværlig bypartner og avdekke nye inntektskilder. Dette krever imidlertid at nettselskapene reagerer raskt.

Datadrevne nettselskaper og multifunksjonell infrastruktur
Så hvordan kan egentlig nettselskaper hjelpe byer til å bli smartere? Ifølge Black & Veatch må de sammen med byene skape et nettverk av digital infrastruktur for å realisere smarte byer og smarte nettselskaper. Ved å omfavne avansert teknologi og kommunikasjonsmuligheter kan både nettdrift og kommunedrift bli mer pålitelig, effektiv og sikker og muliggjøre en langt høyere avkastning på fremtidige investeringer.

I Halden kommune er et slikt samarbeid i ferd med å skje. Sammen med dem har vi laget en smart city plattform, som i sin første versjon inneholdt et helsefaglig responssenter. Nå er de i gang med å koble på flere smart city-tjenester i løsningen, deriblant smarte gatelys, vannmålere og ulike sensormålinger. I fremtiden vil de kunne koble på ytterligere tjenester på en plattform som lar dem vokse inn i rollen som en smart by.

Cisco anbefaler at nettselskaper utforsker mulighetene for å kombinere forretningsmodeller og skape multifunskjonell infrastruktur og flerfunksjonelle forretningsmodeller. For eksempel kan man utnytte den allerede eksisterende gatelysinfrastrukturen for å implementere trafikk- og kriminalitetsovervåkning, ladestasjoner for elbiler og offentlig tilgjengelig Wi-Fi. I disse tilfellene kan et nettselskap ikke bare tilby infrastruktur for gatebelysning, men bli en plattformoperatør for smartby-satsningen.

Skal dette bli en realitet, må nettselskapene imidlertid ha evnen til å håndtere og analysere store mengder sanntidsdata fra ulike typer sensorteknologi, takle den fremtidige utviklingen av varierende typer data og stå på linje med trender og endringer i markedet. Nettselskaper har en unik mulighet til å plassere seg i sentrum av smart city-satsningene landet over. Muligheten er her – fremadrettede nettselskaper bør handle nå.

Kommentarer

kommentarer