Nyhetsartikkel

06 februar 2018

Katastrof för vattenkraftskommunen Jokkmokk

Varför sviker staten Jokkmokks kommun? Kommunen bidrar mest till statskassan via Vattenfall. Trots det undantar staten Luleälven från alla former av miljöåtgärder och möjlighet till arbetstillfällen. Trots EU:s vattendirektiv, miljömål och miljölagstiftning.

Det skriver Norbottens Kurieren på lederplass og fortsetter:

«Det är en miljöskandal att Sverige, som påstår sig vara i framkant vad gäller miljö, motarbetar kostnadseffektiva lösningar för de totalförstörda områdena i stället för att återställa liv i och kring den 45 mil långa Luleälven.

Men små medel skulle Europas längsta torrlagda älvfåra återfå liv, och kunna skapa arbetstillfällen inom turism och ge avgörande förbättrad socioekonomi.

Under 100 år har vattenkraften sluppit ta miljöansvar. Därför har nu en ny lagstiftning arbetats fram där Vattenfall har deltagit i 15 så kallade högnivåmöten med landets myndigheter. Trots att Jokkmokk är rikets största leverantör av vattenkraftsel har kommunen hållits utanför arbetet. Någon inbjudan till dialog med myndigheterna har aldrig kommit. Så fungerar vår demokratiska stat, «Den svenska modellen».

Lagen träder i kraft den 1 mars 2018 om den inte stoppas. Den är baserad på Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) och Energimyndighetens underlag som resulterat i den politiskt beslutade Energiöverenskommelsen.»

Kommentarer

kommentarer