Nyhetsartikkel

02 februar 2018

Datacentre og billig el udfordrer energiaftale

Et stigende elforbrug gør det både vanskeligere og dyrere at nå en vis andel af vedvarende energi i 2030. Forsker advarer især mod udbredt brug af el til elvarme.

Sidste forår meldte Energistyrelsen ud, at Danmark for første gang siden år 2000 ser ind i en periode frem mod 2030, hvor energiforbruget ikke mere falder, men begynder at stige, skriver In02geniøren.

Det skyldes, at man forventer, at elforbruget øges med 35 pct. fra 2020-2030 – først og fremmest på grund af etablering af store elforbrugende datacentre, men også fordi erhvervslivet øger sit elforbrug (10 af de 35 pct.) som konsekvens af lavere elpriser efter afskaffelsen af den såkaldte PSO-betaling.

elforbrug.png

Med et stigende energiforbrug bliver det populært sagt sværere (og dyrere) at nå målet om en bestemt andel af vedvarende energi eller for den sags skyld målet om et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050, fordi der så skal bygges forholdsvis mere vedvarende energi-kapacitet. En lempelse af elvarmeafgiften vil pege samme vej.

Læs også: Betaling for datacentres grønne strøm kan blive et delikat emne

Samtidig betyder et øget elforbrug til datacentre og til såkaldt ‘almindeligt elforbrug’ også, at Danmarks CO2-udledning stiger.

Energistyrelsens fremskrivning fra sidste forår forudsatte dog også, at den meget udskældte energi­spareaftale ikke forlænges efter udgangen af 2020, og at erhvervslivet derfor ikke – ifølge fremskrivningen – forventes at spare så meget på energien efter 2020.

Glem ikke besparelserne!

Mange interesseorganisationer slår derfor nu et slag for, at politikerne ikke må glemme energibesparelserne i paletten af midler, som kan bringe politikerne i mål, og at man må konstruere en ny form for energispareaftale, der kan sikre en vis mængde energibesparelser hos virksomheder og private år efter år.

Les mer i Ingenioren

Kommentarer

kommentarer