Nyhetsartikkel

30 januar 2018

Gi oss lik nettleie

Det er store forskjeller i nettleien i Norge avhengig av hvor du bor.  Alle trenger tilgang på strøm. I byene så vel som i distriktene. Lik nettleie for alle er rettferdig og det er gjennomførbart om politikerne vil, skriver Distriktsenergi på sine nettsider.

Det er også flertall på Stortinget i dag for å gjennomføre en nettutjevning dersom partiene følger opp sine landsmøtevedtak, skriver Distriktsenergi og fortsetter.

«Det er ikke bare spørsmålet om det funksjonelle skillet som står på Stortingets dagsorden i denne vårsesjonen. Også lik nettleie vil bli tatt opp til votering. Det er fremmet et konkret forslag fra Krf der det heter «Stortinget ber regjeringa utgreie ulike modellar for utjamning av nettariffane i Noreg og komme attende til Stortinget med løysingar for korleis dette kan bli gjort».

Den 16 mars skal Stortinget stemme for dette forslaget. Kjør på sier vi i Distriktsenergi!

Vi kjenner prinsippet fra posten. Samme pris uansett hvor langt du sender pakken eller brevet i Norge. Nå bør «frimerkeprinsippet» gjennomføres også for leveranse av kraft. Lik nettleie differensiert for gruppene husholdninger, fritidsboliger og næring. Produsentene betaler det samme overalt for å bruke nettet, og industrien forlanger det samme. Slik bør det også være for landets husholdningsabonnenter, argumenterer Distriktsenergi

Dyr nettleie der det er mye produksjon
Det er underlig og svært urimelig, når man bor i Sogn- og Fjordane og ser at kraftproduksjonen går for fullt og fossene flommer over, samtidig vet man at landets dyreste nettleie finnes i nettopp dette området. De har jo mer enn kraft nok og det er kort vei å transportere denne til husveggen. Likevel betaler de mest i transportkostnader. Samtidig sitter man i Oslo nesten uten å produsere kraft og med lange avstander til produksjonskilden med den billigste tilgangen på strømmen, påpeker Distriktsenergi.

Det er ikke rart at det reageres i Sogn og Fjordane. For dette er mer enn et paradoks. Det er urimelig, urettferdig og en åpenbar systemfeil. Det er en systemfeil fordi det er kundene i dette området som betaler for at det bygges mer produksjon, som området ikke trenger, men som Norge vil ha for å tilfredsstille våre fornybarhetsmål. Da bør vi spleise på denne regningen og ikke legge den igjen i Sogn og Fjordane.

Lik nettleie skal ikke gå på bekostning av selskapenes effektivitet
Forutsetningen for å gjennomføre lik nettleie for alle er at nettselskapene fortsatt jages på effektivitet fra myndighetshold. Det må de og det skal de, på samme måte som i dag. Inntekten til selskapene bestemmes av Norges vassdrags og energidirektorat basert på en inntektsramme som settes blant annet på bakgrunn av selskapets effektivitet. Hva kunden betaler i nettleie er det følgelig NVE som bestemmer og skal ikke ha betydning for den samlede strømregning for det norske folk om det blir innført lik nettleie for alle eller ikke.

Fordi folk flest bor i Oslo og Akershus, betyr lik nettleie for alle at prisen går litt opp for kunden her, mens den i snitt går betydelig ned i Distrikts-Norge.

Sentraliseringsønske trumfer fakta
Både Frp og Høyre er skeptiske til lik nettleie. De ønsker heller at selskapene fusjonerer og sier at det er for mange nettselskaper i Norge.  Man kan mene hva man vil om antall nettselskaper, men fusjoner løser ikke spørsmålet om lik nettleie. Da må du i så fall samle alle selskapene i ett selskap, ellers flytter man bare grensen mellom høy og lavere nettleie når fusjonen gjennomføres, forklarer Distriktsenergi.

Det er også slik at mange av de lokale selskapene svært effektive. Men viktigere er det om man tror færre selskaper gir lavere nettleie at halvparten av landets nettselskaper står kun for 8% av kapitalen. Det betyr at selv om man fjerner femti prosent av nettselskapene er det i praksis svært lite å spare. Dessuten er det ikke slik at de linjene som større selskaper eventuelt måtte ta over blir borte. Noen ser også ut til å tro at oppgavene fra det innfusjonerte selskapet forsvinner. Så lenge det bor folk der, vil det fortsatt være linjer å bygge å vedlikeholde også etter en fusjon. Noe sentraliseringskåte politikere synes å glemme.

Dessverre ser vi at de kravene som er stilt til bransjen de siste år med økt byråkrati og en teoretisering fastsatt av byråkrater i Oslo, først og fremst tjener ett formål og én politisk retning – nemlig en udokumentert idé om at færre selskaper lokalisert i de store byene løser det meste.

Lik nettleie for alle er rettferdig, lett å forstå, og det er god distriktspolitikk.  Det blir slik om Stortingsflertallet ønsker dette.»

Kommentarer

kommentarer