Nyhetsartikkel

29 januar 2018

Felles front mot det funksjonelle skillet

Etter initiativ fra KS Bedrift Energi har en appell til Stortinget om å gi mindre selskap fritak fra krav om funksjonelt skille, fått bred oppslutning fra ulike organisasjoner.

Appellen ble oversendt Stortingets energi- og miljøkomité fredag. KS Bedrifts medforfattere var fagforeningene El og IT-forbundet, NITO og Tekna, Distriktsenergi og LVK som representerer eierinteresser.

-At organisasjoner som representerer såpass ulike interesser har kommet sammen i denne saken, belyser hvor viktig den er for ansatte i bedriftene, eiere, og lokalsamfunnene hvor energibedriftene opererer, sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Han øyner håp om at energi- og miljøkomiteen vil avgi en innstilling som støtter forslaget 8. mars, og deretter at innstillingen får flertall på Stortinget.

-Denne saken har sterk distriktspolitisk betydning, men er også viktig av hensyn til selskapsledelse i kraftbransjen. Det er et viktig prinsipp at selskapsledelsen skal kunne bruke ressurser der de trengs, for dermed å kunne drive på mest hensiktsmessig måte, sier han.

Også medlemsbedriftene i KS Bedrift Energi har mobilisert i saken, blant annet ved å be stortings- og fylkespolitikere på bedriftsbesøk og gjennom leserinnlegg i lokale medier.

-Det er mange som berøres av kravet om funksjonelt skille. Da er det viktig å jobbe på flere nivåer for å oppnå gjennomslag, sier Strand.

Les den felles appellen her

Kommentarer

kommentarer