Nyhetsartikkel

23 januar 2018

LVK anmoder om å delta i varslet kraftskatteutvalg

 

I Jeløya-plattformen fremgår at regjeringen vil «[sette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft». I brev til Finansdepartementet 15. januar 2018 anmoder LVK om å delta med en representant i ekspertutvalget.

Det har gjennom hele vannkraftens historie vært tverrpolitisk enighet om at kommuner som blir utsatt for naturinngrep og som avstår verdifulle naturressurser til storsamfunnet, har krav på en andel av den verdiskapingen som finner sted ved bruk av lokale naturressurser.

Kraftskatteregimet er av vesentlig betydning for LVKs medlemskommuner. LVK har gjennom 40 år bygget opp en kompetanse i spørsmål om kraftskatteregimet som bør komme et ekspertutvalg til del. LVK har tidligere vært representert i Rødsethutvalget og Hjemfallsutvalget.

Kommentarer

kommentarer