Ho presiserer at feilen no er retta opp i, men at fleire tusen straummålarar framleis har eit problem.

Kven tek rekninga for problema dette medfører?

– Vi kjem nok til å sende reklamasjon til Nuri Telecom på dette. Kostnadane er me usikre på, sidan me ikkje kjenner til heile omfanget enno.

For å tilby kundane sine ei løysing på problemet, må BKK ut til husstanden for å bytta ut kommunikasjonskortet og oppdatere det til den riktige versjonen. Ei enklare løysing er om kunden sjølv skrur av hovudsikringa.

Straumbrot har nemleg vore positivt for dei gamle modellane. Då har dei gjenoppretta seg sjølve.

Om ein har fått ny automatisk straummålar, og ser på fakturaen at forbruket har blitt stipulert over lengre tid, har ein truleg den eldste versjonen av målaren.

– Som kunde kan ein bidra stort ved å sjølv kople ut hovudsikringa i minst ein time. Ved straumtilkopling vil heile systemet bli restarta, og feilen blir retta opp, seier Dimmen.

NRK har vore i kontakt med representant for Nuri Telecom i Noreg. Vedkommande opplyser at dei ikkje har høve til å kommentere saka for augneblinken. Dei viser til BKK og dei 26 andre samarbeidspartnarane.

Kilde: NRJ