Nyhetsartikkel

19 januar 2018

Inviterer til workshop om utslippsfrie byggeplasser

Energi Norge har tatt initiativ til å utarbeide en veileder for etablering av fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Byggherrer, entreprenører, nettselskaper, fjernvarmeselskaper og andre inviteres til workshop om temaet 26. januar.

– Fornybarnæringen har en viktig rolle som tilrettelegger for utslippsfrie byggeplasser, fordi det handler om å legge energiforsyningen på plass før byggestart. Dermed kan entreprenørene benytte seg av utslippsfri strøm og fjernvarme i stedet for dieseldrevne maskiner som i dag, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

Veilederen skal utvikles i samarbeid med Nelfo, Norsk fjernvarme, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Klimaetaten i Oslo kommune, Byggevareindustrien og Enova. Målgruppen for veilederen er entreprenører og utbyggere som ønsker å etablere en fossil- og utslippsfri byggeplass.

Fossilfrie løsninger
Workshopen er en del av et prosjekt som har som formål å utarbeide en praktisk veileder for byggherrer, oppdragsgivere og entreprenører som ønsker å ta i bruk fossilfrie og utslippsfrie maskiner og oppvarmingsløsninger.

Målgruppen for workshopen er byggherrer, entreprenører, nettselskaper, fjernvarmeselskaper og andre interessenter som ønsker å bidra til å legge til rette for bruk av fossilfrie- og utslippsfrie alternativer på byggeplasser. DNV GL er engasjert for å utarbeide veilederen og vil være ansvarlig for å arrangere workshopen.

Tid og sted

Tid: Fredag 26. januar kl. 09-13

Sted: Nelfo konferansesenter, Fridtjof Nansens vei 19, Oslo

I dag benyttes det hovedsakelig fossile anleggsmaskiner og alternativer for oppvarming på byggeplassene. Det har de siste årene vært økt oppmerksomhet rundt utslipp fra landets byggeplasser, særlig i de store byene der lokal luftforurensing i perioder er et stort problem.

Bidra til økt kunnskap
DNV GL utarbeidet i 2017 en rapport som tar for seg potensialet for å redusere utslipp på byggeplasser i Norge gjennom bruk av fossil- og utslippsfrie alternativer. Rapporten viste at det er et stort potensial for å redusere utslipp på byggeplasser. En av de største barrierene er imidlertid mangel på kunnskap om alternativene som finnes. Dette prosjektet søker å bidra til å øke kunnskapen knytte til hvilke fossilfrie og utslippsfrie alternativer som finnes og hva som må til for å kunne ta i bruk disse alternativer på byggeplasser i Norge.

Rapporten finner du her.

Temaer for workshopen
  • Kartlegging av nødvendige tiltak for å kunne ta i bruk fossil- og utslippsfrie alternativer
  • Identifisering av når i byggeprosessen tiltak må skje
  • Kritiske suksessfaktorer / risiko

Kommentarer

kommentarer