Nyhetsartikkel

19 januar 2018

Ekspertutvalg skal vurdere kraftskatter ifølge ny regjeringsplattform

Ifølge Høyre, Frp og Venstres nye regjeringsplattform, vil regjeringen «[sette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft».

Regjeringens målsetting er å «sørge for gode og stabile rammebetingelser for kraftproduksjon, samtidig som også naturhensyn ivaretas». Det blir i den sammenheng vist til at Norge kan bidra til klimavennlig omstilling i Europa gjennom utveksling av elektrisk kraft med våre naboland.

LVK vil arbeide for at vertskommunene blir representert i det varslede ekspertutvalget, skriver LVK på sinenettsider.

Kommentarer

kommentarer