Nyhetsartikkel

15 januar 2018

Energibranchen og TDC: Tid til et nyt teleforlig

Rumlerier gennem flere år om et nyt teleforlig skaber behov for en hurtig afklaring. Samtidig må Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet gerne træde mere i karakter som koordinator, lyder den fælles opfordring.

Alle danskere er afhængige af god mobildækning og hurtigt internet og i det lange løb af, at selskaber i branchen kan investere med viden om regler og vilkår fremover, skriver Dansk Energi på sine nettsider.

Men overskrifter som «Nyt teleforlig på trapperne» eller «Nyt teleforlig på vej» i aviser og andre medier gennem to år øger usikkerheden for både fiberselskaber i de danske energiselskaber og televirksomheder i større medie- og kommunikationsvirksomheder.
Det skriver Anders Stouge, viceadm. direktør i Dansk Energi og Jens Aaløse, koncerndirektør i TDC Group torsdag i et fælles indlæg i Børsen.

18 år efter det seneste teleforlig er alle danskere afhængige af god mobildækning og hurtigt internet og i sidste ende også af, at selskaberne på tværs af branchen kan planlægge og investere uden unødig usikkerhed om eventuel ny regulering, lyder bønnen om en snarlig politisk afklaring.

– 18 år efter det seneste teleforlig er alle danskere afhængige af god mobildækning og hurtigt internet og i sidste ende også af, at selskaberne på tværs af branchen kan planlægge og investere uden unødig usikkerhed om eventuel ny regulering, lyder bønnen om en snarlig politisk afklaring.

Ifølge de to kan en række principper fra det gamle forlig overføres direkte til det nye.

– Målene om at fremme en markedsudvikling, der fremmer investeringer, innovation og vækst og sikrer alle danskere adgang til moderne kommunikationsteknologier, er blandt dem. Det samme er principperne om sikring af teknologineutralitet i reguleringen.
Imidlertid er der også behov for at tænke nyt i et moderniseret teleforlig. For eksempel i forhold til, hvilke myndigheder, der er involveret i hvad. I dag er ikke færre end fire ministerier nemlig inde over teleområdet, noterer Anders Stouge og Jens Aaløse.

– Regler for opførelse af mobilmaster håndteres i Økonomi- og Indenrigsministeriet, bredbåndskabler i jorden hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og mediepolitikken er forankret i Kulturministeriet.

– Initiativer, der stammer fra andre ministerier, kan få en uforudset konsekvens for teleområdet. I dag vurderer ministerierne de administrative og økonomiske konsekvenser af ny lovgivning. På lignende vis kunne Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der har ansvaret for telepolitikken, vurdere nye lovforslags indvirkning på teleområdet, lyder ét af de fælles ønsker fra TDC og energibranchen.

Kommentarer

kommentarer