Nyhetsartikkel

08 januar 2018

Alle grønne drømme er gode – særligt dem som er finansieret

«Jeg kender meget få, som ideologisk er imod grøn energi, og ingen af dem sidder i Folketinget eller regeringen». Og en diskussion om mål uden finansiering giver ikke meget mening, siger Dansk Energis adm. direktør Lars Aagaard i en kommentar til Klimarådets nye rapport.

Regeringens Klimaråd har gitt anbefalinger til den kommende energiaftale. En af de centrale anbefalinger er, at regeringen øger målet for vedvarende energi i 2030 fra mindst 50 procent til 55 procent af energiforbruget.

– Jeg kender meget få, som ideologisk er imod grøn energi, og ingen af dem sidder i Folketinget eller regeringen. Diskussionen om 50 eller 55 procent handler derfor først og fremmest om, hvordan pengene skal findes. En diskussion om mål uden en finansieringsdiskussion giver derfor ikke meget mening. Af alle gode grønne drømme er de bedste nu engang dem, som er finansieret, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Jeg kender meget få, som ideologisk er imod grøn energi, og ingen af dem sidder i Folketinget eller regeringen. Diskussionen om 50 eller 55 procent handler derfor først og fremmest om, hvordan pengene skal findes.

Klimarådets analyse forudsætter en omstilling af vores energiforbrug til mindre olie og gas i transport og opvarmning. Det er et tema, som Dansk Energi gerne ser højt på dagsordenen for de kommende energiforhandlinger:

– Vi er i Danmark virkelig dygtige til at producere grøn strøm, og vi skal selvfølgelig videre ad den vej. Det skal ledsages af en klar politik for, hvad vi vil bruge den grønne el til. 55 procent kan derfor være fornuftigt, hvis det er finansieret ansvarligt, og hvis det ledsages af en politik for at bruge el til mere på bekostning af diesel, benzin, fyringsolie og gas. Hele pointen med vedvarende energi er jo at bruge færre fossile brændsler, og det kræver altså også politisk handling, siger Lars Aagaard.

Kommentarer

kommentarer