Nyhetsartikkel

18 desember 2017

Starter konkurssalg i Norske Skog

 Det er nå klart at det ikke er mulig å komme frem til en frivillig løsning.

De sikrede långiverne i Norske Skog, og styreleder Sven Ombudstvedt i datterselskapet Norske Skog as, starter nå konkurssalget av selskapets fabrikker.

Norske Skog as har gitt investeringsbanken Evercore i oppdrag å være deres finansielle rådgiver i forbindelse med salget av Norske Skog as og dets datterselskaper. Det betyr at de sikrede långiverne i det kriserammede papirkonsernet setter i gang salget av selskapets papirfabrikker og operative virksomhet. Dette skal skje gjennom en auksjon, som vil starte umiddelbart. En rekke tilbydere vil bli invitert til å delta, skriver selskapet i en børsmelding.

Ifølge meldingen vil selskapets syv papirfabrikker fortsette driften som normalt.

Ombudstvedt i føringen
Meldingen er sendt ut av det børsnoterte moderselskapet Norske Skog asa, men det er ikke de som nå starter prosessen for konkurssalg i selskapet.

– Selv om det hadde vært naturlig at asa, det børsnoterte konsernet, meldte oppbud først, så er ikke dette en betingelse for å sette i gang den salgsprosessen som nå startes, sier Sven Ombudstvedt, styreleder i datterselskapet Norske Skog as til DN.

I september ble Ombudstvedt, som er tidligere konsernsjef i Norske Skog asa, satt inn som styreleder i Norske Skog as av de sikrede obligasjonseierne, som da tok kontrollen over selskapet. Det er Norske Skog as som formelt eier Norske Skogs syv fabrikker.

Ombudstvedt sier Oceanwood, som er største eier av et sikret obligasjonslån på 290 millioner euro, sammen med et flertall av de viktigste seniorkreditorene nå har instruert Citibank til å starte konkurssalget.

– Norske Skog asa har ikke betalt renter og avdrag siden juni i år og har ikke overholdt sine forpliktelser ifølge låneavtalene. Det er nå klart at det ikke er mulig å komme frem til en frivillig løsning, og da er dette det riktige steget å ta, sier Ombudstvedt.

Har lett etter alternativer
Styret i Norske Skog asa skriver i en børsmelding. Der står det at «Styret i det børsnoterte morselskapet Norske Skogindustrier asa, vil fortsette den tidligere kommuniserte prosessen for å fullføre sin vurdering av situasjonen og den antatte konkursbegjæringen», heter det i meldingen.nsernets største aksjonær og styreleder, Christen Sveaas, har de siste ukene søkt med lykt og lupe etter en alternativ løsning som kan redde det børsnoterte papirkonsernet Norske Skog asa fra konkurs.

– Før vi eventuelt begjærer oppbud må vi være 100 prosent sikre på at alle alternativer er utprøvd og diskutert. Det er kanskje ikke spesielt sannsynlig, men det vår plikt å gjøre denne jobben, sa Sveaas til DN i forrige uke.

Dersom styret og selskapet ikke gjennomfører denne prosessen riktig kan de gjøre seg utsatt for kritikk eller søksmål på et senere tidspunkt.

Mens styret har lett etter konkursalternativer har de internasjonale investeringsbankene Citibank og Evercore jobbet med å forberede det varslede konkurssalget. DN meldte mandag at dette arbeidet har kommet langt og at Evercore allerede har identifisert rundt 100 mulige kjøpere for Norske Skogs papirfabrikker.

Citibank skal selge

Ombudstvedt sier avtalen mellom långiverne slår fast at verdiene av papirfabrikkene skal fastsettes gjennom en auksjonsprosess oversett av Citibank og deres rådgiver, Evercore.

Ombudstvedt forteller at selv om Norske Skog asa ennå ikke har meldt oppbud, instruerer nå et flertall av långiverne i det viktige obligasjonslånet på 290 millioner euro, der Oceanwood er største eier, Citibank til å starte denne auksjonsprosessen.

– Siden det ikke lenger er mulig å komme frem til en frivillig løsning instrueres nå agenten (Citibank, red.anm.) til å gjennomføre auksjonen, sier Ombudstvedt.

Ombudstvedt forventer at salgsprosessen vil ta mellom 10 og 12 uker og at man kan være i mål i slutten av februar. Han bekrefter det DN meldte mandag, at Evercore nå er i markedet og vil kontakte rundt 100 potensielle kjøpere av papirfabrikkene.
Røkke i sving

Den 23. november overrasket investor Kjell Inge Røkke alle med å kaste seg inn i kampen om Norske Skog. Nyheten slo ned som en bombe.

Det Røkke-kontrollerte investeringsselskapet Aker allierte seg med Norske Skogs største långiver, Oceanwood, og ville i samarbeid med dette fondet fremtvinge en konkurs i det børsnoterte toppkonsernet Norske Skog asa.

Planen til Aker og Oceanwood var å kjøpe Norske Skogs papirfabrikker billig og uten gjeld i det påfølgende konkurssalget.

Samme dag som samarbeidet mellom Oceanwood og Aker ble kjent, sendte Norske Skog ut en børsmelding der selskapet slo fast at det nå med all sannsynlighet går mot konkurs for det børsnoterte konsernet.

Kjøpte ut bremsekloss

Norske Skog meldte onsdag 18. oktober at de ulike kreditorgruppene i selskapet hadde blitt enige om en refinansieringsplan. Det ble imidlertid raskt klart at finansgiganten Blackstone, og deres datterselskap GSO, var uenige i den nye redningsplanen, og fondet var i stand til å blokkere planen på grunn av sin majoritetsandel i en avgjørende kredittfasilitet.

For å finne en løsning på den fastlåste situasjonen valgte Oceanwood å kjøpe ut GSO fra det avgjørende lånet. Dette ga Oceanwood full kontroll over den sikrede gjelden i det kriserammede papirkonsernet, og sørget for at fondet kom i posisjon til å selv blokkere alternative redningsforslag.

Oceanwood har tidligere uttalt støtte til styrets redningsplan i Norske Skog, men da samarbeidet med Røkke og Aker ble annonsert gjorde Oceanwood det samtidig klart at de ikke lengre ville støtte en omforent refinansieringsløsning. Dermed ble det klart at det gikk mot konkurs for Norske Skog asa.(Vilkår)

Norske Skog i krise

  • Etablert: 1962
  • Virksomhet: Produserer avis- og magasinpapirer.
  • Antall ansatte: 2500, hvorav 940 i Norge.
  • Administrerende direktør: Lars Sperre (41).
  • Styreleder: Christen Sveaas (61).
  • Aktuell: I krise etter store oppkjøp ved tusenårsskiftet.
  • Netto rentebærende gjeld: Drøyt syv milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.
  • Børsverdi: Rundt 60 millioner kroner.
  • Hovedaksjonærer: Kistefos (12,8 prosent), Bertel O. Steens Ses as (4,3 prosent) og Astrup Fearnley (tre prosent).
  • Kilde: Proff.no

Kommentarer

kommentarer