Møtet blir arrangert i NVEs lokaler i Oslo mandag 15. januar, i tidsrommet 10-15. I løpet av dagen vil NVE legge frem foreløpige vurderinger i arbeidet, og ønsker synspunkter fra bransjen, opplyser KS Bedrift på sine nettsider.

Mens bransjeorganisasjonene er invitert til møtet, ønsker vi å stille sammen med ett til to medlemmer. Deltakerne inviteres til å holde et innlegg om temaet. NVE vil i forkant av møtet konkretisere hvilket tema direktoratet ønsker å få belyst.

«Det er positivt at NVE gjennomgår regelverket for anleggsbidrag, og anleggsbidrag i masket nett. Med tanke på utviklingen i energisystemet, med mer produksjon som mates inn på lavere nivå og store investeringer i nettet fremover, er dette et viktig tema for bransjen», kommenterer Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Medlemmer som kan tenkes å stille på møtet kan ta kontakt med oss innen 22.12, som er fristen for påmelding til møtet, skriver KS Bedrift Energi på sine nettsider.

Har du ikke anledning til å stille, men har synspunkter du mener det er viktig å legge frem i møtet, setter vi pris på om du sender disse til oss.