Nyhetsartikkel

15 desember 2017

Flere nettselskap må sette opp nettleien fra 2018

En undersøkelse blant 30 av Energi Norges medlemmer viser av om lag halvparten setter opp nettleien mens resten beholder den som i 2017 og enkelte setter den noe ned.

Store investeringer i strømnettet og økte kostnader ved bruk av sentralnettet, er noen av grunnene til at flere av nettselskapene må øke nettleien neste år, skriver Energi Norge i en pressemelding.

Nettselskapene fastsetter nettleien basert på sin årlige tillatte inntekt som fastsettes av NVE. Denne inkluderer drift, vedlikehold og investeringer i distribusjonsnettet, samt kostnader ved bruk av sentralnett og eventuelt regionalnett, pluss eiendomsskatt. Dersom nettselskapet har hatt avbrudd det siste året, vil dette redusere tillatt inntekt.

– Selskaper som har fått økt inntektsramme vil normalt sette leien opp, mens selskaper som har fått mindre ramme vil sette leien ned. Formålet med reguleringen er å sikre at overføringsnettet driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Store investeringer

Nettselskapene har investert mye de siste årene for å knytte nye kunder til nettet og for å oppgradere eksisterende nett.

Nettselskapene planlegger i den forbindelse å investere om lag 85 milliarder kroner i regional- og distribusjonsnettene fram til 2026. Over halvparten vil gå til fornying av gammelt strømnett.

– Dette krever gode investeringsinsentiver og en økning av inntektsrammene i årene som kommer, sier Svartsund.

Statnett planlegger å investere for om lag 45 milliarder kroner i sentralnettet i den samme perioden. Totalt sett vil dette medføre en økning i nettleien for kundene. Etter at den store investeringsbølgen er over, kan en forvente at nettleien vil falle igjen.

Nettleien vil variere fra selskap til selskap og er blant annet avhengig av forbruksutvikling i området og hvor store nettinvesteringer selskapene må gjennomføre lokalt.

 

Kommentarer

kommentarer