Nyhetsartikkel

07 desember 2017

Forbrukerombudet blir tilsyn

Forbrukerombudet skifter navn til Forbrukertilsynet 1. januar 2018. I korthet går endringene ut på at Forbrukertilsynet selv kan fatte vedtak mot næringsdrivende, mens Markedsrådet blir klageorgan.

De kan også fatte vedtak i saker uten å forhandle med den næringsdrivende først. Samtidig vil flere typer lovbrudd kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Selv om Forbrukertilsynet ikke lenger er pålagt å forhandle med næringsdrivende, vil dialog og forhandlinger om frivillige løsninger fortsatt være en viktig jobb for Forbrukertilsynet.

– Jeg tror de aller fleste næringsdrivende vet at det lønner seg å spille på lag med forbrukerne, og jeg tror at de ønsker å følge loven. I de fleste sakene vil vi fortsatt ha en god dialog med næringsdrivende for å komme fram til løsninger som er til det beste for forbrukerne, sier Elisabeth Lier Haugseth, forbrukerombud og leder i det nye tilsynet.

Energi Norge uttalte seg om forslagene til endringene da disse var på høring, og vi var spesielt opptatt av at dialogen mellom det nye tilsynsorganet og næringen og/eller enkelt aktører ikke måtte svekkes. Ønske om å fortsatt benytte dialog ved løsning av saker hilses derfor  velkommen. Energi Norge  uttalte også at mange av reglern for forbrukervern er del av regulatorens ansvar, og vi pekte på faren for dobbelregulering av en allerede gjennomregulert kraftnæring. Vi ser rem til fortsatt god dialog med både Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet.

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer