Nyhetsartikkel

28 november 2017

Rapport om flommen på Sørlandet 30.9 – 3.10.2017

Dagene i overgangen fra september til oktober 2017 ble helt utenom det vanlige på Sørlandet. Nedbørmengder på opp mot 300 mm over tre-fire dager førte til rekordstor flom i elver fra Aust-Agder til Rogaland.

Ved vannføringsstasjoner i Mandalselva og Tovdalsvassdraget ble det satt vannføringsrekorder i måleserier som er over 100 år lange. NVE har publisert en rapport som beskriver den store skadeflommen. Skadeomfanget etter flommen er av de verste vi har sett i området, med rundt 3300 innmeldte skader til en samlet verdi av over 500 millioner. Over 80% av skadene er på private bygninger, og flere titalls mennesker måtte evakueres. Mellom 40 og 50 veier ble stengt på grunn av flom eller ras. I vedlegget til rapporten gis det også en oppsummering av flommen som berørte samme området to uker senere (22.-24.10.2017). Rapporten finner du her, i NVEs publikasjonsbase.

Nå kan du lese flomvarslingens rapport om hendelsen.

Drangsholt, 1. oktober 2017. Foto: Turid Haugen, NVE.

 

Kommentarer

kommentarer