Nyhetsartikkel

28 november 2017

Fælles opfordring til styrket nordisk dialog om energi

Der er stort behov for et permanent forum, som adresserer uhensigtsmæssigheder på det nordiske elmarked.

Det mener Nordenergi, der kommer med opfordringen i forbindelse med, at de nordiske energiministre mødes torsdag.

I dag torsdag mødes de nordiske energiministre i Oslo for at diskutere det nordiske energisamarbejde. Forud for mødet opfordrer direktørerne i de nordiske energi-brancheforeninger til et nyt nordisk elforum.

Lars Aagaard, adm. direktør for Dansk Energi, er medunderskriver på opfordringen, som onsdag og torsdag bringes i udvalgte medier i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Han mener, ministrene bør lytte til anbefalingen:

– Elmarkederne er mere og mere sammenhængende. Både rent fysisk i form af nettets infrastruktur og i form af integrererede handels-platforme. Det betyder, at ét lands energipolitiske valg i stigende grad påvirker markedet i nabolandene. Hvis vi skal sikre en effektiv omstilling af energisystemet i Norden, er vi nødt til at skabe en stærkere dialog mellem beslutningstagere, myndigheder og markedsaktører, siger Lars Aagaard.

Det nordiske elmarked har historisk været en foregangsregion inden for samarbejde på tværs af grænser. Derfor bliver Norden også ofte fremhævet i EU’s institutioner, når diskussionen falder på, hvordan et fælles europæisk marked for energi skal fungere.

Derfor finder de nordiske energiforeninger, som er organiseret i Nordenergi-samarbejdet, at der er stort behov for et permanent forum, som adresserer uhensigtsmæssigheder – både på politisk, regulatorisk og på operationelt niveau.

Eftersom udfordringerne i energisektoren i stigende grad er regionale, og ikke kun nationale, opfordrer Nordenergi til, at et fælles nordisk elforum oprettes relativt hurtigt baseret på input fra alle relevante aktører.

Ideen om et permanent nordisk el-forum blev første gang fremsat af den tidligere Nokia-direktør, Jorma Ollila, som denne sommer fremlagde sin rapport om det nordiske elmarked. En rapport, som var bestilt af Det Nordiske Ministerråd, der torsdag mødes i Oslo.

OM NORDENERGI

Nordenergi er sammenslutningen af energi-brancheorganisationerne EnergiNorge, Finsk Energi, Samorka (Islandsk energiindustri), Svensk Energi og Dansk Energi.

I 2017 og 2018 har Dansk Energi formandskabet i Nordenergi.

Kommentarer

kommentarer