Nyhetsartikkel

27 november 2017

Store investeringer innen energisektoren

Det norske anleggsmarkedet har notert seg med all-time high hvert år de senere årene, og dette fortsetter også i tiden fremover.

Det fokuseres som regel mest på aktivitetsnivået innen vei- og baneutbyggingen, men vi skal heller ikke glemme de store pågående investeringene innen energisektoren, skriver Anleggsbransjen.

Ifølge Prognosesenteret skal det investeres rundt ti milliarder kroner innen energisektoren i 2018, noe som er en relativt kraftig økning fra inneværende år, som vil ende på rundt åtte milliarder kroner. For 2019 skal investeringsnivået ytterligere noe opp.

Det har den senere tiden vært et oppsving i investeringene i kraftanlegg. Det pågår flere større utbygginger i prosjekter som skal gi mer miljøvennlig strøm til de norske husholdningene. Selve kraftanleggene er en ting, men det investeres også meget store summer i en oppfrisking av sentralnettet vårt. Dette skal gjøre strømforsyningen enda tryggere i Norge, og Statnett skal i løpet av de neste årene investere svimlende 35-45 milliarder kroner i sentralnettet.

Det betyr en kraftig opptrapping av aktivitetsnivået innen denne delen av energisektoren, som vil gi mange oppdrag til selskapene innen dette markedet. De senere årene har linjeutbyggingen i stor grad blitt utført av selskaper med base i utlandet – men med det investeringsnivået vi nå ser burde dette opplagt også kunne bli et satsingsområde for en rekke av aktørene i den norske anleggssektoren.

Kommentarer

kommentarer