Nyhetsartikkel

17 november 2017

Nekter å selge seg til Hafslund

Geir Rismyhr leder Høland og Setskog Elverk (HSEV) fryktløst inn i kampen for å unngå oppkjøp fra selskaper som Hafslund Nett.

HSEV har svært fornøyde kunder og målet er å bli ytterligere effektive og jobbe smart inn i framtiden for på den måten å kunne tilby kundene fremtidens løsninger, forteller Rismyhr til Distriktsenergi.no.

Skvist mellom Hafslund Nett og svenskegrensen i Østfold ligger HSEV. De er i dag organisert som et samvirkelag (SA) og er derfor et kundeeid energiselskap. Ifølge flere kundemålinger de siste årene har HSEV noen av de mest lojale og fornøyde kundene i landet. Kundetilfredsheten er viktig all den stund naboen Hafslund Nett har en av de laveste nettleiene i landet. Dette legger et stort press på nettselskapene som grenser opp mot Hafslund Nett, slik som HSEV gjør.

Hafslund Nett med klar oppkjøpsstrategi
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo Kommune snakket om  Hafslunds oppkjøpsstrategi under NVE-dagene nylig. Hafslund har 700.000 kunder, og vil ha enda flere, fortalte Johansen. Det er da nærliggende å tro at selskap som Glitre, Eidsiva, Rakkestad, Norgesnett og HSEV (med flere) står på menyen for den oppkjøpskåte byrådslederen, skriver Distriktsenergi.

HSEV tar opp kampen for å bli effektive og konkurransedyktige
Det har vært lange tradisjoner for å drive nøysomt i HSEV. Utgangspunktet for å gjøre tiltak som gjør selskapet mer effektive var derfor veldig bra. De siste tre årene har selskapet greid å forbedre effektiviteten med 15 – 20 %, noe som er svært bra.

Hva er gjort for å bli mer effektive så raskt?
Rismyhr forteller at det på personalsiden har vært flyttet ressurser fra nettvirksomheten og over på kommersielle arbeidsoppgaver, som utbygging av bredbånd. Alle drifts- og vedlikeholdskostnader har også blitt saumfart for å spare penger der det er mulig. Det er også sett på kostnadene med å bygge nett i nærområdet kontra resten av Norge. Dette har medført at alle nye prosjekter blir gjennomgått og planlagt med tanke på å bygge bedre og billigere enn snittet av andre nettselskap i Norge.

HSEV ser nå på mulighetene for også å bedre inntektssiden 
Digitaliseringsbølgen, som innbefatter blant annet nye AMS-målere, smarte nett, smarte hjem og velferdsteknologi, gir nye muligheter for inntjening og forbedret service for kundene. Kombinasjonen av salg av kraft, bredbånd, smarte hjem, solstrøm og velferdsteknologi er spennende muligheter som gir lokale selskaper som HSEV et godt potensiale for videre vekst.

Tariffene har ligget stabile siden 2013, økningen skyldes Hafslund og Statnett
Den økningen som har kommet i nettariffene har i all hovedsak kommet via overliggende nett eid av Hafslund Nett og Statnett. Målsettingen fremover er å holde nettariffene så lave som mulig.

Les mer på Distriktsenergi

 

 

 

 

 

 

 

 

None

Geir Rismyhr, daglig leder Høland og Setskog Elverk (HSEV). Foto; Arvid Bekjorden    

 

 

Kommentarer

kommentarer