Nyhetsartikkel

12 november 2017

Penger viktigere enn klima for norske strømkunder

Norske strømkunder er fremdeles mer opptatt av størrelsen på strømregningen enn klimaavtrykket fra eget energiforbruk. Holdningene er lite forandret på ti år.

Oppmerksomheten de siste ti årene om klimaendringer og miljøpåvirkning har hatt liten effekt på forbrukerne. Det viser Kantar TNS’ såkalte energibarometer for tredje kvartal.

– Det er fortsatt den økonomiske kostnaden som bekymrer forbrukerne mest ved eget strømforbruk. Belastningen de påfører klima og miljø opptar dem i liten grad, heter det i undersøkelsen.

– Viktigere ting å tenke på
Energibarometeret er en kvartalsvis måling som er gjennomført siden 1997. Hensikten er å følge utviklingen i strømkunders holdninger og atferd.
67 prosent av de spurte i undersøkelsen synes de gjør nok for å redusere eget energiforbruk. Mer enn 40 prosent oppgir at de vet at det er lurt å begrense energiforbruket, men at de har viktigere ting å tenke på.

33 prosent tenker sjelden på å redusere eget energiforbruk, mens 32 prosent oppgir at dette vil legge en demper på livsstilen deres.

Mindre bekymret
Jo høyere årlig strømforbruk man har, desto mer bekymret er man for kostnadene. Frp-velgerne er overrepresentert blant dem som er mest opptatt av kostnader, mens velgerne til MDG og SV er overrepresentert blant dem som er mest bekymret for klimaet.

Undersøkelsen viser også at færre bekymrer seg for klimaendringer som følge av forurensning enn for ti år tilbake. Andelen faller fra 84 prosent i 2007 til 78 prosent i årets måling. Tilbakegangen gjelder uavhengig av kjønn, alder og geografi, men kvinner bekymrer seg i større grad (88 prosent) enn menn.

Kommentarer

kommentarer