Nyhetsartikkel

10 november 2017

NYT SELSKAB LOVER EL-PRISER TIL SPOTPRIS

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er en ny spiller på det danske el-marked, og det er en stor en af slagsen.

Bag det nystiftede selskab står Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt tæt ved 100 kraftvarmeværker med en samlet el-kapacitet på 400 MW. De vil bl.a. tilbyde el-kunderne at kunne købe el direkte fra spotmarked, men med et loft på 40 øre/kWh, så man ikke kommer til at betale den høje el-pris i de tilfælde, hvor der er en prispeak.

Dansk Kraftvarme Kapacitet vil på vegne af kraftvarmeværkerne sælge en finansiel aftale baseret på fysisk kapacitet. Værkerne vil derefter modtage et årligt rådighedsbeløb mod at prisen i el-spotmarkedet over 40 øre/kWh tilbageføres til el-handleren. Rådighedsbeløbet fastlægges ved et åbent udbud, der startede den 27. oktober. Udbuddet forvaltes af den rådgivende virksomhed DFP. Det første udbud kommer til at gælde for hele 2018.
Når de to foreninger vælger at stifte det nye selskab netop nu, så skyldes det også, at kraftvarmeværkerne kigger ind i en fremtid uden det såkaldte grundbeløb, som selskaberne i dag får for at stå til rådighed for el-markedet.

 


– Kraftvarmeværkerne vil i stor stil og over det meste af landet nedlukke kapacitet fra 2019, når de ikke længere modtager det såkaldte grundbeløb for at være til rådighed for el-systemet. Dansk Kraftvarme Kapacitet kan ikke tilbyde et rådighedsbeløb, der erstatter grundbeløbet, men kan skaffe en del kraftvarmeværker et bidrag til deres faste omkostninger og dermed mulighed for at blive fastholdt i el-markedet med mulighed for at levere el, når prisen bliver høj, siger Erik Nørregaard Hansen, direktør for Foreningen Danske Kraftvarmeværker.

Det nye selskab har Uffe Bro fra Dansk Fjernvarme som formand, og derudover en bestyrelse bestående af Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme samt Erik Nørregaard Hansen og Steen Thøgersen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Den sidste plads i bestyrelsen vil blive valgt af de medvirkende kraftvarmeværker.

Kommentarer

kommentarer