Nyhetsartikkel

06 november 2017

Finland støtter sterkere nordisk energisamarbeid

Det må opprettes et nordisk kraftmarkedsforum for å utvikle en mer koordinert energipolitikk. Det var et av Energi Norges budskap under et møte i Nordisk Råd denne uken. Kort tid etter offentliggjorde den finske energiministeren støtte til et slikt forum.

Tidligere Nokia-sjef Jorma Ollila avleverte i juni en rapport med 14 råd for å styrke det nordiske energisamarbeidet. Denne uken ble rapporten diskutert under et møte i regi av Nordisk Råd i Helsingfors, hvor både Ollila og Energi Norge-sjef Oluf Ulseth var til stede.

– Norden har hatt et felles kraftmarked i mange år, som alle landene har hatt stor nytte av. De siste årene har vi imidlertid sett sprikende politiske vedtak som ikke nødvendigvis støtter opp under et velfungerende marked. I tillegg har vi nordiske systemoperatører som ikke blir enige. Nå trenger vi et mer forpliktende samarbeid på tvers av landene, sier Ulseth.

Sterkere regionale samarbeid er også et viktig forslag i EUs clean energy package som ble lagt frem av EU-kommisjonen for et år siden.

Forventninger til Oslo-møte
Under møtet i Helsingfors gikk Finlands energiminister Kimmo Tiilikainen på talerstolen og ga støtte til forslaget om å etablere et nordisk kraftmarkedsforum. Deretter fulgte han opp på Twitter: «Helt riktig! Vi trenger et slikt forum. Markedsaktørene må følge klima- og energipolitikken, og vi som utformer politikken forstå markedet.»

– Dette er svært positive signaler fra den finske regjeringen. Det spennende nå er om vår egen energiminister Terje Søviknes og hans svenske og danske kolleger vil følge opp under Nordisk ministerråds møte i Oslo 23. november, sier Ulseth.

Elektrifisering viktigste klimatiltak
Ulseth viste i sitt innlegg til at alle nordiske land gjennom EU vil få store nasjonale forpliktelser om klimakutt utenfor kvotemarkedet, og at Norden bør kunne ha felles ambisjoner om og strategier for elektrifisering i transportsektoren.

– Økt elektrifisering er kanskje det viktigste klimatiltaket i hele Norden, og her bør det være rom for bedre samarbeid og større ambisjoner enn i dag. Ollila anbefaler også å styrke samarbeidet innen forskning, kunnskap og innovasjon på energiområdet. Her er det mye å ta fatt i, men først og fremst er det behov for en felles politisk vilje til samarbeid, sier Ulseth.

Kommentarer

kommentarer