SE VIDEO: Havnet midt i gnistregnet

Men verdiene er altså store. Advokaten pekte på at det i tillegg til kostnadene til hans klienter, er mange personer som har blitt påført store utgifter i eksempelvis egenandeler og manglende forsikringer.

Tok ikke med reservedel
Selv om brannen oppsto 27. januar, mener Hovda hendelsesforløpet starter 16. januar. Da fikk NTE melding om at en isolator på stolpe 007 var ødelagt og at øverste strømline (av tre), slo mot linene under. Det ble observert gnister før anlegget kortsluttet.

Både lokal tekniker og tekniker fra Namsos ble sendt ut. Men selv om NTE visste at isolatoren var ødelagt, ble ikke en ny tatt med. I stedet ble den uisolerte og strømførende kabelen hengt direkte på jernkroken isolatoren hadde sittet på.

LES OGSÅ: Ett år siden brannen i Flatanger

FLATANGER: Dagen etter den store lyngbrannen i Flatanger, Hasvåg og Småværet. (Foto: RICHARD SAGEN)

FLATANGER: Dagen etter den store lyngbrannen i Flatanger, Hasvåg og Småværet. FOTO: RICHARD SAGEN

Ny isolator ble ikke montert før åtte dager senere – altså 24. januar. Kun tre dager før brannen startet.

Saksøkerne mener de åtte dagene på kroken førte til så mye slitasje på den mer enn femti år gamle kabelen, at den rett og slett røk og forårsaket gnistregnet som til nå er fastslått å være brannårsaken.

Tidligere har politiet slått fast ut over rimelig tvil at kabelbruddet var brannårsaken.

LES OGSÅ: Flatangerbrannen førte til 300 tjenestedøgn

Og selv om politiet mener at NTE ikke er strafferettslig ansvarlig for linjebruddet, mener de fire forsikringsselskapene at NTE har opptrådt uaktsomt.

Overraskelse i retten
Saksøkerne viste i retten til flere hendelser der det gamle anlegget med uisolerte strømliner kunne vært oppgradert med isolerte liner som er dagens standard.

Hele dag én i rettssaken var viet saksøkers innledningsforedrag. Også hele dag to vil gå med til det.

Men selv om NTE foreløpig ikke har presentert sin side av saken, er det allerede varslet at de vil komme med en alternativ brannårsak.

Hovda og Steinsvik brukte derfor mye tid på å sannsynliggjøre at kabelbruddet er brannårsaken. Noe Hovda ga uttrykk for var unødvendig tidsbruk siden partene tidligere hadde vært enig om dette.

LES OGSÅ: Hun mistet hjemmet sitt i den dramatiske brannen

Samtidig har saksøkerne en liten utfordring. NTE har ikke fortalt hva de i dag mener forårsaket storbrannen.

Hva NTE mener må både Hovda og de andre aktørene i retten vente spent på til NTEs advokat Anette Fjeld skal holde sitt innledningsforedrag.

– Du må komme tilbake på fredag. Da vil vi legge fram vår side. Det er et element av overraskelse i dette, sier NTEs kommunikasjonsrådgiver Erik Dahl.