Nyhetsartikkel

23 oktober 2017

Se på de store nettselskapene

Halvparten av landets lokale nettselskaper står for 8 % av de samlede kostnadene til norske nettkunder. Likevel bruker NVE krefter på å bli kvitt de lokale selskapene. Skal vi spare penger på nettdrift, bør NVE starte med de store nettselskapene og Statnett, mener Distriktsenergi.

En rekke politikere, spesielt i den sittende regjeringen, hevder at det bare er å bli kvitt en rekke av de lokale selskapene, så vil nettkundene i Norge spare store kostnader. Det er feil.

Fakta er som følger: Statnett alene vil i 2023 stå for ca. 40 % av sluttregningen til norske nettkunder. Dette skyldes store investeringer i det overliggende nettet i kommende år. Statnett står for det største kakestykket i dette spleiselaget, og de øvrige større aktørene forsyner seg i all hovedsak av resten. Til de lokale energiselskapene er det kun smuler igjen, påpeker Distriktsenergi.

Symbolpolitikk
Hvorfor da dette jaget etter de 8 % som kostnadsføres hos de lokale energiselskapene? For politikernes del tror Distriktsenergi at det handler om symboler. Kan de si at de har lykkes med å få færre selskaper, så har de oppnådd det de ønsker med løftet sitt om færre og mer «robuste selskaper». For NVEs del er vi mer usikre. Men når regjeringen har færre selskaper som mål, er det vel kanskje ikke så underlig at byråkratiet ønsker å levere på dette?

Konstante kostnader
Hva skjer dersom man kvitter seg med lokale energiverkene og halvparten av landets nettselskaper? Blir kostnadene i disse selskapene borte? Åpenbart ikke. Nettet ligger der så lenge det er kunder der. Nettet må vedlikeholdes og beredskapen i området må opprettholdes. Dette vil si at kostnadene tas over av det selskapet som kjøper opp eller innfusjoneres med disse selskapene. Det er ikke mulig å ta med nettet til det nye hovedkontoret, for å si det slik. Dessuten tar et eventuelt nytt selskap over inntektsrammen til det selskapet som kjøpes opp eller innfusjoneres og legger til egen ramme som øker tilsvarende. Regningen fra oppkjøpet skal jo betales.

De virkelig store kostnadskuttene som myndighetene ønsker (og som bransjen jobber for å levere på) vil man først oppnå når de store selskapene sparer penger og Statnett klarer å kutte kostnadene sine, skriver Distriktsenergi.

Kilde: Distriktsenergi

Kommentarer

kommentarer