Nyhetsartikkel

18 oktober 2017

Hilde Tonne forlater styret i Vattenfall

Hilde Tonne har tackat ja till uppdraget som styrelseordförande i det norska elnätsbolaget Hafslund AS.

För att undvika eventuella intressekonflikter har hon begärt att nu lämna Vattenfalls styrelse. Hilde Tonne valdes in i Vattenfalls styrelse 2016, uppger Vattenfall.

Kommentarer

kommentarer