Nyhetsartikkel

18 oktober 2017

1,2 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Liten auke i magasinfyllinga. Ved utgangen av veke 41 var fyllingsgraden i norske magasin 85,7 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp 0,1 prosenteining, mot ein auke på 2,8 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 86,9 prosent, og minimumverdien 62,2 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 88,8 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 80,8 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 86,5 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 41, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer