Nyhetsartikkel

13 oktober 2017

Opprinnelsesgarantier på agendaen i Brussel

Den europeiske tenketanken CEPS arrangerte onsdag seminar om opprinnelsesgarantier, basert på EU-kommisjonens forslag til forbedringer. Energi Norge følger prosessen tett.

– Vi er opptatt av at ordningen med opprinnelsesgarantier videreutvikles på en god måte for kunden, i samspill med andre virkemidler og da særlig klimakvotesystemet ETS, sier Eivind Hodne Steen, leder for Energi Norges Brussel-kontor til Energi Norges nettsider.

Energi Norge samarbeider tett med kraftnæringens europeiske organisasjon, Eurelectric, i denne saken. Flere representanter for den norske næringen var til stede på møtet i Brussel onsdag.

– Kundene forstår og kjøper forskjellige opprinnelsesgarantier. Det er forskjellige priser for ny vindkraft fra Nederland og vannkraft fra Norden, sa Dirk Van Evercooren fra Association of Issuing Bodies (AIB).

Eurelectric la i sitt innlegg vekt på at subsidiert produksjon av fornybar energi ikke må utelukke rett til opprinnelsesgarantier, slik Kommisjonen har foreslått.

Claude Turmes fra de Grønne i Europaparlamentet påsto at det ikke bygges ny fornybar kraftproduksjon på grunnlag av opprinnelsesgarantier. Dette ble tilbakevist av Tom Lindberg, direktør i ECOHZ.

– Utbygging skjer i dag i Europa takket være opprinnelsesgarantier, sa Lindberg.

Opprinnelsesgarantiordringen gjør det mulig for kunden å uttrykke en preferanse for fornybar energi selv om det ikke er mulig å endre sammensetningen av den strømmen som leveres fysisk.

Les mer om Energi Norge sitt arbeid med opprinnelsesgarantier her.

Se hele forslaget fra kommisjonenen her.

Kommentarer

kommentarer