Nyhetsartikkel

12 oktober 2017

Klimaprofilen må styrkes

– Klimaprofilen i budsjettet må styrkes. Forhandlingene må reversere usikkerheten som er skapt om elbilfordelene, trygge fortsatt satsning på fullskala karbonfangst og lagring og gi en mer offensiv satsing på utvikling av klimateknologi som gir grønn konkurransekraft, inkludert Enova. Et fortsatt borgerlig samarbeid er avhengig av en mer offensiv klimapolitikk enn det regjeringen her har lagt frem, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO.
 Bilavgifter
– For å holde farten oppe i omstillingen av bilparken, må forslagene som svekker elbilfordelene reverseres. Det gjelder avgift på elbil, firmabilfordelen for elbil og virkemidlene for elektriske varebiler. For å nå målet om at hele nybilsalget i 2025 skal være utslippsfrie biler, er det nettopp større elbiler med lengre rekkevidde og flere elvarebiler vi trenger flere av, sier Marius Holm.
Miljøteknologi
– Blant Norges aller viktigste bidrag til å løse verdens klimautfordringer er utvikling av utslippsfrie teknologier som kan erstatte forurensende teknologi. Norge ligger langt fremme både i både transportsektoren og industrien. Derfor bør Enova og Miljøteknologiordningen styrkes kraftig gjennom forhandlingene, sier Marius Holm.
Investeringer i fornybar energi internasjonalt
Om verden skal lykkes med klimamålene, er verdens fattige land nødt til å dekke sine økte energibehov med fornybare energikilder.
– Det er bra at Regjeringen fortsetter opptrappingen til Norfund, som bidrar med risikovillig kapital til slike investeringer. Men det er overraskende at Regjeringen avviser Stortingets vedtak om en ny garantiordning for fornybar energi. Bransjen selv mener dette er avgjørende for å trappe opp norske fornybar investeringer i u-land, sier Marius Holm.
Karbonfangst i industrien
– Vi trenger å realisere karbonfangst og -lagring i industrien så raskt som mulig. Usikkerheten som nå skapes gjennom statsbudsjettforslaget er derfor uheldig. Derfor må Stortinget gripe inn og skape forutsigbarhet for de industrielle aktørene som har investert tid og penger i dette, sier Marius Holm.

Kommentarer

kommentarer