Nyhetsartikkel

30 september 2017

Pisk eller gulrot for et bedre klima

Et grønt fokus hos de sentrale statsmaktene gir en mer uforutsigbar klimapolitikk.

Mye kan tyde på at det blir omrokkeringer i den tyske regjeringen. Etter at valgstemmene i Tyskland er talt ser det ut til at Angela Merkel blir sittende. Dette til tross for en nedgang i oppslutningen hennes. Og regjeringspartner SPD ser ut til å gå i opposisjon.

En grønnere regjering
Nytt er også at partiet De Grønne får regjeringsmakt. Partiet er kjent for sin svært aggressive energipolitikk. Blant annet ønsker de umiddelbart å stenge 20 av de mest forurensende kullkraftverkene i Tyskland. Og i nabolandet sitter president Emmanuel Macron med store tanker om hvordan Frankrike skal bli mer klimanøytrale. Det er altså en tung politisk vilje til å ta drastiske grep for å bevege Europa i en grønnere retning.

Lovbestemt minstepris
Det kan gjøres ved bruk av pisk eller gulrot. I Storbritannia har de for eksempel innført et prisgulv på CO2, altså en lovbestemt minstepris. Dette har nærmest utryddet kullkraften hos engelskmennene. Macron har ytret et ønske om å innføre et lignende prisgulv i Frankrike. De Grønne ønsker også et prisgulv på CO2 i Tyskland.

Fordyrende effekt
Produksjonskostnaden for kullkraft endrer seg i takt med CO2-prisen. Derfor vil en innføring av et prisgulv i Tyskland ha en direkte fordyrende effekt på strømprisene i Norden og resten av Europa.

Tyskland har lange tradisjoner med å subsidiere fornybar energi. Hvis regjeringen i landet bevilger enda mer subsidier, vil mer uregulerbar billig kraft bli tilgjengelig på markedet. Dette kan igjen ha en dempende effekt på kraftprisene.

Vanskeligere å forutsi
Det er stor sannsynlighet for at Merkel og De Grønne må inngå et samarbeid med De Liberale (FDP). Den politiske uenigheten mellom de to sistnevnte partiene er stor. Det er derfor mye usikkerhet knyttet til det tyske regjeringsskiftet, og retningen Tysklands energipolitikk vil bevege seg i tiden fremover.

Grafene fra sendingen kan lastes ned her

Les på Mynewsdesk

Pisk eller gulrot for et bedre klima

Kommentarer

kommentarer