Nyhetsartikkel

28 september 2017

Vraker Sveaas’ redningsplan – lanserer sin egen

Majoriteten av de usikrede kreditorene i Norske Skog avslår styreleder Christen Sveaas’ redningsplan – og kontrer med et forslag hvor de får dobbelt så mye.

I et brev offentliggjort onsdag ettermiddag bekrefter majoriteten av de usikrede obligasjonseiere i Norske Skog at de sier nei til redningsplanen som styret foreslo 18. september, skriver E24.no.

Dermed får ikke forslaget flertallet det trenger, og faller. De usikrede kreditorene lanserer samtidig et eget forslag som de mener er mye bedre. Styret i Norske Skog skal nå gå igjennom dette forslaget, ifølge en børsmelding fra konsernet.

Fristen for å godkjenne er satt til 29. september klokken 17.00.

– Vi er i tidsnød, så dette må finne sin løsning meget raskt, skriver styreleder Christen Sveaas til E24.

«Overlegent»
I brevet tordner koalisjonen av de usikre obligasjonseierne mot det de hevder er et svært urettferdig opplegg fra Sveeas som beriker de sikre obligasjonseierne på bekostning av dem.

Derav deres eget forslag, som de i brevet kaller «overlegent» det de har forkastet.

På spørsmål om hvordan han stiller seg til forslaget og utspillene, svarer Sveaas at han ikke vet hvordan stemningen vil være hos andre kreditorer.

– Dersom forslaget fra de usikrede kreditorene skal gjennomføres, må de pantesikrede kreditorene si seg enig i forslaget – og jeg vet ikke hvordan de stiller seg ennu. De pantesikrede kreditorene har som kjent uttrykt støtte til styrets forslag, påpeker Sveaas ifølge E24.no.

De pantesikrede får mindre
Her er to hovedforskjeller som de usikrede obligasjonseierne selv viser til:

  • De pantsikrede kreditorene får 86 i stedet for 94 prosent av selskapet, mot at andre kreditorer mer enn dobler sin andel: Fra seks til 14 prosent.
  • De fremholder at deres forslag også åpner for å tilføre 25 prosent mer kapital til konsernet, sammenliknet med Sveaas’ forslag. 

I tabellen nedenfor har de usikrede kreditorene listet det de selv mener er hovedforskjellene mellom forslagene (merk at E24 ikke har gjort en uavhengig gjennomgang):

 <p><b>«OVERLEGENT»</b>: De usikrede kreditorene lovpriser sitt nye forsla sammenlignet med forslaget fra Sveaas, som de kaller urettferdig. Her lister de det de selv mener er hovedforskjellene.</p>
«OVERLEGENT»: De usikrede kreditorene lovpriser sitt nye forsla sammenlignet med forslaget fra Sveaas, som de kaller urettferdig. Her lister de det de selv mener er hovedforskjellene.

Beinhard Sveeas
Men skal de få gehør hos styreleder Christen Sveaas, er de avhengig av han endrer linje.

«Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet», uttalte Sveeas senest tirsdag, da via en børsmelding.

Og fortsatte med sin advarsel:

«Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne».

Norske Skog meldte før øvrig tirsdag at de pantsikrede obligasjonseiere med en andel på 65 prosent i lånet med forfall i 2019 støtter styreforslaget fra 18. september.

Kommentarer

kommentarer