Nyhetsartikkel

19 september 2017

Riksrevisjonen lukker saken om Dong-salg trods tidligere kritik

Rigsrevisionen vurderer, at sagen om salget af Dong kan afsluttes. Det fremgår af et notat fra den 14. september. Det er offentliggjort tirsdag.

Statsrevisorerne har tidligere vurderet dele af forløbet som meget utilfredsstillende. Efterfølgende er finansministeren kommet med en redegørelse.

Der er efter denne, at Rigsrevisionen, der fører revision af det offentlige, vurderer, at sagen kan lukkes.

Finansministeren erkendte i sin redegørelse, at salget og beslutningerne op til «kunne have været bedre belyst» for at leve op til god forvaltningsskik.

– Ministeren tager desuden til efterretning, at der efter Statsrevisorernes opfattelse skulle have været udarbejdet yderligere beregninger til grund for Finansministeriets beslutningsgrundlag til regeringens Økonomiudvalg og forligskredsen.

– Rigsrevisionen noterer sig dette og vurderer, at sagen kan afsluttes, skriver Rigsrevisionen i notatet.

Salget af dele af energiselskabet Dong til den store amerikanske investeringsbank Goldman Sachs blev voldsomt kritiseret.

Ikke bare gav det Goldman Sachs en stor fortjeneste på meget kort tid. Flere politikere følte sig også dårligt oplyst om forudsætningerne for det. Blandt andet hvordan værdien af Dong blev udregnet.

– Statsrevisorerne fandt det meget utilfredsstillende, at Finansministeriet ikke havde levet op til god forvaltningsskik, idet flere centrale dokumenter ikke fandtes på Finansministeriets sager, og centrale overvejelser om kapitaludvidelsen ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.

– En skærpende omstændighed var, at der var tale om en meget væsentlig økonomisk transaktion, opsummerer Rigsrevisionen.

Finansministeren tog i sin beretning oven på Statsrevisorernes rapport kritikken til efterretning. Ministeriet mener dog ikke, at konklusionerne er korrekte.

– Det er Rigsrevisionens vurdering, at spørgsmålet om fuldstændigheden af beslutningsgrundlaget i forbindelse med kapitaludvidelsen i Dong Energy ikke kan bringes videre i denne sammenhæng.

– Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at denne del af sagen kan afsluttes, slutter Rigsrevisionens notat.

Kilde: Børsen

Kommentarer

kommentarer