Nyhetsartikkel

06 september 2017

2,9 prosent lavere magasinfylling enn normalen i Norge for årstida

Liten nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 35 var fyllingsgraden i norske magasin 80,7 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 0,4 prosenteiningar, mot ein auke på 0,1 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 83,6 prosent, og minimumverdien 59,5 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 84,9 prosent, medan Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 77,4 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 81,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 35, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer