Nyhetsartikkel

28 august 2017

Færgen er i stik om få minutter

Forsyning Helsingør leverer elinfrastruktur, så HH Ferries Groups færger Tycho Brahe og Aurora fremover kan sejle på elektricitet på tværs af Øresund.

Færgen er i havn om få minutter’, lyder det typisk i højttalerne, når passagerne skal gøre sig klar til landgang. Fremover kan kaptajnerne på de to færger Tycho Brahe og Aurora muntre sig med i stedet at sige, at ’færgen er i stik om få minutter’.

HH Ferries Group, der driver overfarten på tværs af Øresund mellem Helsingør og Helsingborg, har ombygget Tycho Brahe til eldrift, og i løbet af efteråret følger også Aurora efter. Med nogle kraftige batterier ombord kan færgerne sejle 100 procent på batterier. Verdens største batteridrevne færger kommer takket være opladning af batterierne under havneophold til at krydse Øresund med nul lokal luftforurening og minimal klimabelastning.

– Vi satser på eldrift, fordi det er teknisk muligt, og fordi det passer ind i vores miljøstrategi. Vi sejler fra centrum til centrum i to større byer og har længe haft en høj profil på miljøområdet, siger driftsdirektør Jens Ole Hansen fra HH Ferries Group om det cirka 300 mio. svenske kroner store projekt, der har modtaget 120 mio. svenske kr. i støtte af INEA, som er EU’s forvaltningsorgan for innovation og netværk.

Ny stor netkunde
I disse uger bliver de sidste detaljer tjekket grundigt igennem, så Tycho Brahe snart kan sejle på el på sine 46 daglige ture mellem Danmark, hvor Forsyning Helsingør har leveret infrastruktur frem til kajkanten, og Sverige, hvor Öresundskraft er netselskab.

– Det er elforsyningens største projekt i mands minde, siger driftsleder og teamkoordinator René Holm Nielsen fra Forsyning Helsingør. Tilslutningen af den nye, store netkunde har været cirka fem år undervejs, og Forsyning Helsingør har brugt omkring et halvt år på kabellægningen.

For at kunne levere op til 11,5 MW elektricitet ved 10 kV og 660 ampere har Forsyning Helsingør i første omgang gravet et dobbeltkabel ned til havnen fra en 50/10 kV transformerstation på Esrumvej. Transformerstationen, der ejes af Radius Elnet, er et vigtigt knudepunkt for levering af elektricitet til Helsingør-området, og det er herfra Forsyning Helsingør trækker på det østdanske elnet.

På 10 kV-siden i transformerstationen har Forsyning Helsingør investeret i tilslutning af færge-kablerne. Omkostningen er holdt nede, da der stod en kabelafgang fri fra dengang Helsingør var en vigtig skibsværfts-by. Fra transformerstationen i udkanten af Helsingør har elforsyningen gravet sig gennem gader og stræder ned til havnen tæt på Kronborg. Et vågent øje kan se nogle af de steder på den 3,5 kilometer lange bugtede strækning, hvor asfalten har været brudt op.

– Vi har prøvet at etablere så lange stræk så muligt for at minimere antallet af samlemuffer. Kablerne er ret store, så det har været en udfordring at få de rigtige muffer, fortæller René Holm Nielsen.

– Vi har holdt økonomien, og vi har holdt tidsplanen, supplerer forsyningschef Peter Kjær Madsen fra Forsyning Helsingør, der har haft Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S til at stå for gravearbejdet.

Kabler i historisk bymidte
Helt let har kabellægningen gennem den historiske bymidte, hvor arkæologer hurtigt står på spring, hvis der viser sig et potteskår, ikke været. En særlig udfordring opstod, da gravemaskinerne i Sophie Brahes Gade stødte på en ’ukendt’ tunnel, der forbinder to bygninger fra Wibroes gamle bryggeri. Her måtte kablerne skydes ned under tunnellen.

– Undervejs mødte vi også flere gamle jernbanespor og nogle gamle bolværk, beretter René Holm Nielsen.
Bolværkerne er vidner om de udvidelser, den strategisk vigtige Helsingør Havn har gennemlevet gennem tiden. Når man som bilist holder klar til ombordkørsel, er det på et område, der i Øresundstoldens tid stod under vand.

Ved kajkanten mødte Forsyning Helsingør en sidste overraskelse i forbindelse med kabellægningen. Hvem tænker over, at der er etableret is-kanaler, så færgerne kan presse is til side, når de en kold vinter sejler de sidste meter ind mod land?

Også den del af operationen blev klaret med en justeret linjeføring, så Forsyning Helsingør er færdig med alt det fysiske arbejde. Strøm kan leveres i de krævede mængder til HH Ferries’ koblingsstation, hvorfra den kan strømme videre til de to smukt designede tårne, hvorfra selve opladningen skal foregå. 

24 betingelser for lyn-ladning
Når Tycho Brahe og senere Aurora sejler mod havnen i Helsingør, vælger kaptajnen et af de to færgelejer en halv sømil før ankomst. Vel fremme bliver færgen registreret af sensorer, og samtidig med, at den automatiske fortøjning gør sig klar, er en robotarm med elstik og øvrig teknik indstillet til at koble sig på. Alle processer forud for sammenkoblingen bliver baseret på 3D-laserscanning og trådløs kommunikation mellem skib og kaj.

Når broklappen går ned – og 23 andre betingelser er opfyldt – kan lyn-opladningen begynde.

– Det skal virke i alle tænkelig situationer, så vi har gennemført en lang række risikoanalyser, fortæller Jens Ole Hansen fra HH Ferries og nævner dårligt vejr og ændret vandstand som blot to af en masse ’hvad nu hvis’er’. Erfaringerne viser, at vandstanden i Øresund kan svinge med 1,5 meter, så færgerne bliver forsynet med både en øvre og en nedre luge til ladestikket.

Robotarmene både i Helsingør og Helsingborg er monteret på de godt ti meter høje tårne, der beskytter udstyr mod vind og vejr. Tårne, teknik og robotarme er leveret af ABB, som er HH Ferries hovedleverandør i forbindelse med batteriprojektet.

Snart klar til daglig drift
Netop robotarmene har drillet lidt, så en planlagt indvielse i juni er udskudt nogle måneder. Tycho Brahe er ombygget og klar til eldrift med 640 batterier á 6,5 kWh plus kabler, transformere, convertere og køleanlæg. Sidstnævnte er også vigtige for indeklimaet ombord, for hidtil er den interne opvarmning foregået med spildvarme fra dieselmotorerne. Nu leverer de vandkølede batterier også intern varme.

– Skibet er klar og udfordringerne med robotarmen er ved at være løst, så nu er vi i gang med at teste de sidste koblingsscenarier, siger Jens Ole Hansen, der forventer at Tycho Brahe kan gennemføre sejladser på ren el i denne måned. Færgen Aurora bliver ombygget fra 7. september til 16. oktober.

Når færgerne er i eldrift, skal de lynlade på seks minutter i Helsingør og ni minutter i Helsingborg. De to elfærger skal også fremover gennemføre 32.000 ture om året, så 16.000 gange pr. år skal anløbsteknikken virke i hver af de to havne.

Det tværnationale projekt har allerede vakt international opsigt, for verden over skærper myndigheder og rederier deres miljøpolitikker. HH Ferries Group har i juni modtaget en pris, The Baltic Sea Clean Maritime Award 2017, ved en konference i Berlin.

Strækningen mellem Helsingør og Helsingborg er på cirka 4 kilometer. Hvert år transporteres flere end 7,3 mio. passagerer og 1,8 mio. køretøjer. Den samlede batterikraft på 8.320 kWh for de to færger svarer til 10.700 elbil-batterier, oplyser HH Ferries Group.

Se Dansk Energis film ’Verdens største elfærge skal sejle på Øresund’

Kommentarer

kommentarer