Nyhetsartikkel

01 august 2017

Endelig resultat av frivillig tilbud fra Oslo Energi Holding AS i Hafslund ASA

Det vises til børsmelding av 28. juli 2017 vedrørende foreløpig resultat av frivillig tilbud fremsatt av Oslo Energi Holding AS om å erverve samtlige aksjer i Hafslund ASA.

Etter endelig registrering av aksepter, er akseptnivået i tilbudet 105 838 067 A-aksjer og 66 562 710 B-aksjer, hvilket utgjør 91,69 prosent av stemmene og 88,33 prosent av aksjekapitalen i Hafslund ASA.

Oppgjør i det frivillige tilbudet er forventet å finne sted 3. august 2017.

Ved gjennomføring av oppgjøret i det frivillige tilbudet vil Oslo Energi Holding AS bli eier av aksjer som representerer mer enn 90 prosent av stemmene i Hafslund ASA og vil følgelig ha rett til å gjennomføre tvungen overføring av resterende aksjer. Oslo Energi Holding AS bekrefter sin intensjon om å gjennomføre slik overføring og forventer at den vil kunne finne sted 3. august 2017. Ytterligere informasjon vil bli gitt i tide.

Kommentarer

kommentarer