Nyhetsartikkel

31 juli 2017

– Ingenting kommer på avveie

– Vi gjør ikke dette for å være vanskelige. Fagmyndighetene sier strålingen ikke er farlig, og vi sikrer at ingen personopplysninger kommer på avveie.

Det sier Anniken Liland Fredriksen hos Trollfjord Nett. Hun er prosjektleder for utskiftingen av strømmålerne hos deres kunder, skriver Vesterålen Blad.

Fredriksen understreker at utskiftingen til de nye målerne skjer på bakgrunn av forskriften «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv», som er fastsatt av NVE.

Er pålagt
– Her er vi som nettselskap pålagt å installere automatiske strømmålere (AMS) i alle målepunkt i vårt konsesjonsområde innen 1. januar 2019. Vi håper at våre kunder skjønner at vi ikke gjør dette for å være vanskelig. Vi må forholde oss til de forskriftene og lovene vi kommer inn under som nettselskap, sier Anniken Liland Fredriksen.

Legeerklæring
Kunder som kontakter nettselskapet og sier at de ikke vil ha ny strømmåler, blir spurt om legeerklæring hvis de vil ha fritak fra installasjon på grunn av ubehag eller helseplager i tilknytning til automatiske strømmålere.

– Da ber vi om at kunden dokumenterer grunnlaget for dette. Dette i samsvar med hva NVE sier. Andre henvendelser om fritak prøver vi å løse ved dialog, forklarer hun.

Bare fakturering
– Kan dere garantere at identifiserbare personopplysninger ikke blir brukt til noe annet enn fakturering?

– Måledata som registreres av AMS er underlagt personopplysningsloven. Trollfjord Nett kan bare bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden, svarer Fredriksen.

– Kan kundene være trygge på at informasjonen som blir innhentet ikke blir solgt eller delt med andre?

– Trollfjord Nett er pålagt å ha systemer og sikkerhetsrutiner for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og samtidig sikre at uvedkommende ikke får tilgang til kundens måler.

Avleser hver time

Prosjektlederen presiserer samtidig at det ikke er noen kobling mellom den nye måleren og noen elektriske artikler i kundens hjem.

– Det eneste måleren gjør er å måle strømforbruket for deretter å sende det til Trollfjord Nett, framholder hun.

– Men det gjør jo andre strømmålere med fjernavlesning også, så hvorfor er dette nødvendig, da?

– Det blir avlesning hver time. Det er ikke i gang med det første, men kommer etter hvert, og det gir mer nøyaktig strømmåling og fakturering til kundene.

Enkelte Trollfjord-kunder med stort forbruk har timesavlesning i dag også, men det gjelder større bedrifter.

Ny teknologi
Prosjektlederen viser til at de nye målerne også skal legge til rette for framtidig teknologi:

– I tillegg har måleren en fysisk port som kalles HAN-port, som står for «home area network». Den gjør det mulig for kunden å hente ut informasjon om sitt eget strømforbruk. Denne porten er stengt på alle målere som installeres i vårt nett. For at denne skal åpnes må kunden gi beskjed til Trollfjord Nett om at han eller hun ønsker tilgang. I tillegg må kunden skaffe seg utstyr som kan knyttes til HAN-porten for å ta imot informasjon fra måleren, sier hun.

Anniken Liland Fredriksen beskriver HAN-porten som grensesnittet mellom Trollfjord Nett og kunden, men sier at det faller inn under kundens ansvar om man vil velge å åpne den for å koble seg til, ta ut informasjon og eventuelt dele med en tredjepart.

Statens strålevern
– Kan Trollfjord Nett garantere til kundene sine at strålingen fra de nye målerne ikke medfører noen helserisiko?

– Vi støtter oss på konklusjonen til fagmyndighetene, som bekrefter at strålingen fra de nye målerne er kortvarig og svak, og ikke helsefarlig. Dette være seg om det er sendt via strømnettet, mobilnettet eller radionettet, svarer Fredriksen. Hun viser til at Statens Strålevern har gått god for det.

– Så får man stole på at myndighetene vil det beste for forbrukerne og ikke utsette noen for helsefarlig stråling. Våre målere vil bruke radiokommunikasjon og i noen tilfeller mobilnettet, legger hun til.

Kundeavtalen
– Har punkt 5.1 i kundeavtalen, om at dere bestemmer hva slags måleutstyr som skal brukes, vært der også før 1986?

– Dette er en standard nettleieavtale som er utarbeidet mellom fagbransjen og forbrukerombudet. Denne avtalen er utarbeidet i senere tid. Det er opp til den enkelte forbruker å gjøre seg kjent med avtalevilkårene for krafttilknytning hos Trollfjord Nett. Avtalevilkårene kan leses på Trollfjord Nett sin hjemmeside, svarer prosjektlederen hos Trollfjord Nett.

Kommentarer

kommentarer