Nyhetsartikkel

27 juli 2017

Enhedslisten: Vi skal følge sporet med bæredygtig energi

Ifølge Enhedslisten er der ingen grund til at hive tre milliarder tønder olie op fra Nordsøen og ud i naturen.

En udvalg nedsat af regeringen i 2013 konkluderer, at der er tre milliarder tønder olie tilbage i Nordsøen, der kan hives op og brændes af som gas eller brændstof. Mens rapportens fokus er på, hvordan olien og gassen kan blive indvundet bedst muligt, forstår Enhedslisten ikke, hvorfor produktionen overhovedet skal fortsætte.

«Enhedslistens holdning er, at vi skal lade de fossile brændsler blive i undergrunden. Og det gælder både gas og olie. Vi står i den særlige situation i Danmark, at vi er kommet utroligt langt i forhold til at være selvforsynende med bæredygtig energi. Det er det spor, vi skal følge,» siger Enhedslistens energiordfører, Søren Egge Rasmussen.

Dansk Industri og brancheforeningen Olie Gas Danmark mener, at naturgas er en vigtigt del af det energimiks, der over de næste årtier skal ende med at være fri for fossile brændsler. Det er dog ikke en tidshorisont, Enhedslisten finder acceptabel.

«Det er bindegalt. Vi har jo netop muligheden for at vise, at man kan gå en anden vej. Så jeg er helt uenig i, at vi ikke kan klare os uden gassen,» siger Søren Egge Rasmussen.

Staten har siden midten af 1960’erne ifølge rapporten tjent mere end 400 milliarder kroner på olie og gas i Nordsøen. Sidste år faldt indtægten dog til 1,5 milliarder kroner grundet de lave oliepriser. Søren Egge Rasmussen mener, at staten kan dække de manglende indtægter andre steder. Eksempelvis via afgifter på biomasse. Samtidigt mener han, at regeringen og industrien ikke indregner omkostningerne ved, at fossile brændstoffer påvirker klimaet.

«Man tager det slet ikke med. Så på den måde er det skævt, det der foregår.»

27″Der er jo ekstremt store omkostninger ved klimaforandringer og det voldsomme vejr, de allerede har medført.» «Der skal ikke mange oversvømmelser til, før det koster samfundet milliarder og atter milliarder af kroner,» siger ordføreren.

Kommentarer

kommentarer