Nyhetsartikkel

23 juli 2017

Elbil erstatter det aller meste av fossil kjøring

Miljøengasjementet starter lokalt: Norske elbilister legger større vekt på redusert lokal forurensning enn klimagassutslipp, og bare en liten andel kjøres fortsatt med bensin eller diesel.

68 prosent av de over 12.000 som svarte i vår siste undersøkelse, Elbilisten 2017, fastslo at elbil har erstattet 80−100 prosent av deres tidligere fossile kjøring (se tabell), skriver Norsk Elbilforening i en pressemelding.

Gjennomsnittet var nær 82 prosent, noe som betyr at bare 18 prosent av tidligere fossilkjøring er igjen.

– Nær halvparten i dette intervallet sier elektrisk dekker all bilkjøring. Det betyr drastisk mindre eksos og støy i landets tettbebygde strøk, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Resultatet er positivt for alle, men representerer dessverre en både lite omtalt og kollektiv elbilfordel, sier Bu.

Fokuset elbilister legger på å bli kvitt den unødvendige eksosen bekreftes også av svarene på spørsmålet om hva som er den viktigste samfunnsmessige elbilfordelen:

  • 67 prosent mener at redusert lokal luftforurensning er viktigst
  • 25 prosent mener reduserte klimagassutslipp er viktigst

– Svarene indikerer klart og tydelig at økt miljøbevissthet først og fremst starter med lokale hensyn, understreker Bu.

BAKGRUNN: Om Elbilisten 2017

  • Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.
  • Elbilisten 2017 er den sjette undersøkelsen som er gjennomført.
  • Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyd de er med elbilen sin.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 23. april – 2. mai 2017 og sendt ut på epost til over 50.000 elbileiere.
  • Over 12.500 personer deltok (24 % svarfrekvens). Deltakerne brukte i gjennomsnitt 18 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.

Kommentarer

kommentarer